Paketimi

Fabrikat moderne industriale nuk mund të imagjinohen pa linjat automatike të paketimit. Cdo aspekt i automatizimit rrit direkt eficencën e prodhimit. Në përputhje me trendet e fundit ndërkombëtare dhe kërkesat për nevojën e linjave të prodhimit, kompania ELMED ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh industriale, për formimin dhe lidhjen e kutive të transportit.