Etketat e logjistikës

Në përputhje me nevojat dhe kërkesat tuaja në jemi të aftë t’iu ofrojmë dy kategori etiketash logjistike, me transfertë termike dhe etiketa direkte termike. Të dyja kategoritë përdoren në sektorët e prodhimit dhe jo të prodhimit, që varen nga nevojat e përdoruesit.