Zhvillimi i pajisjeve

Në mënyrë që përdoruesit ti ofrohet një zgjidhje, e cila personalizohet në momentin aktual të prodhimit, si dhe një zgjidhje që do të maksimizojë kapacitetin e makinerive dhe pajisjeve, Elmed ka skuadren e saj të zhvillimit, që përbëhet nga inxhinierë mekanikë dhe elektrikë.

Detyra e tyre është, që duke aplikuar njohuritë e tyre të fituara gjatë viteve të eksperiencës duke përdorur teknologjitë më të fundit dhe duke marë parasysh përfitimin ekonomik për zgjidhjet e ofruara përdoruesit, të gjejnë një zgjidhje që nga përgjegjësia e projektit, të realizohet sa më shpejt të jetë e mundur në një produkt unik të përfunduar.

Punët tona:

Sistemet e kodimit 2d

 

Sistemet e etiketimit offline

 

Sistemet për etiketimin e shisheve cilindrike

Ky sistem konsiston në module për printimin, etiketimin, transportin dhe inspektimin e shisheve të vogla cilindrike.