Domino predstavlja seriju QuickDesign video snimaka

Domino predstavlja seriju QuickDesign video snimaka

Domino predstavlja 4 video snimka koji prikazuju top 4 izazova sa kojima se proizvođači suočavaju u proizvodnji i kako softver Quick Design može da reši sve neefikasnosti.

Group Printing

Pakovanje sa pogrešnom etiketom je najveći razlog za opoziv proizvoda i neželjeni publicitet.

Da li znate da možete eliminisati greške prilikom pakovanja korišćenjem sistema za prepoznavanje? Uz pomoć Dominove opcije group printing poruka se može kreirati i automatski proslediti svim koderima u procesu, tako da se precizna poruka primenjuje na tačnom mestu, na proizvodu bez ručne intervencije.

Group printing – video

Skeniranje i Lookup bar-koda

Sa Dominovim skenerom i lookup opcijom, greške postaju prošlost. Skeniranjem i lookup opcijom bar-koda, proizvod se može automatski evidentirati i štampanje se može odvijati bez intervencije i bez ljudske greške.

Skeniranje i pretraživanje bar-koda - video

Datalink dodatak

Pomoću Dominovog Datalink dodatka, kodovi proizvoda i podaci o etiketama mogu se direktno popuniti iz centralne baze podataka. Pored toga, korišćenjem softvera Quick Design šabloni se mogu koristiti za smanjivanje broja nalepnica na minimum koji je potreban, sa svim varijablama koje se automatski preuzimaju iz baze podataka.

Datalink dodatak - video

ERP integracija

Razmislite o ulaganjima u vaše sisteme; kakve bi bile prednosti od potpuno integrisane konfiguracije štampanja u autonomnom sistemu, iskorištavajući resurse koje već koristite?

ERP integracija - video