Spremni za budućnost sa novim rešenjima štampača Gx-serije

Spremni za budućnost sa novim rešenjima štampača Gx-serije

Industrija 4.0 doživljava transformativni uticaj na budućnost fabrika i proizvoda koje instaliramo u njih. Proizvođači se odlučuju za povezane sisteme, automatizovane operacije i daljinsko nadgledanje koji se mogu analizirati sa bilo kog mesta.

Dobrodošli u budućnost termal inkjet štampanja sa novom Domino Gx-serijom. Ovi sistemi za kodiranje i markiranje bazirani su na agilnosti, jednostavnoj integraciji i jednostavnoj upotrebi za proizvođače u prehrambenom, farmaceutskom i sektoru za elektroniku.

Štampači Domino Gx-serija imaju touch screen interfejs kome se može pristupiti direktno na kontroleru ili preko web pretraživača. Performanse štampača, status kertridža i nivo mastila mogu se takođe kontrolisati daljinski ili na samom štampaču. Kao nova karakteristika Gx-serije, LED svetla su sada ugrađena na glave štampača i pokazuju kada je potrebno zameniti kertridže.

Cilj Gx-serije je zadovoljenje potražnje za serijalizacijom track&trace i nivoa predmeta koristeći Dynamark protokol, revizorski trag sa sveobuhvatnom administracijom korisnika i opcionom dokumentacijom za validaciju.

Imajući u vidu razne aplikacije i podloge za štampu, Gx-serija je razvijena u saradnji sa vodećim proizvođačima opreme (OEM) kako bi se utvrdili i otklonili problemi sa kojima se susreću u procesu proizvodnje.

Proizvodni program nudi visokokvalitetno kodiranje, ne samo za jednostavno kodiranje serije i datuma, već i za složene formate koda, kao i track&trace aplikacije.

Iako proizvođači nastavljaju da biraju Domino TIJ sisteme za kodiranje i markiranje kako bi postigli brzinu, jasnoću, fleksibilnost i jednostavnost instalacije, oni takođe gledaju u budućnost.

Nova Gx-serija temelji na ključnim prednostima G-serije, ali nudi znatno poboljšano korisničko iskustvo, višejezičku podršku, i tehnologiju koja omogućava besprekornu integraciju sa nizom rešenja Industrije 4.0.

Automatizacija i umrežavanje

Klijenti koji kupe Domino Gx-seriju imaju pristup Domino Designer-u, intuitivnom alatu za dizajn etiketa zasnovanom na računaru, kojem operater lako pristupa i može ga uređivati u kontrolisanom okruženju bez grešaka.

Korisnici mogu da dizajniraju etikete van prostorija fabrike i mogu ih poslati direktno na štampač preko USB porta ili mreže. Ovo eliminiše potrebu za ručnim unošenjem kodova na više mašina tokom proizvodne linije, a samim tim smanjuje rizik od grešaka. Domino Gx-serija, zajedno sa Domino Designer-om, nudi opciju koja pomaže korisnicima da sa lakoćom kreiraju etikete, prebace ih na štampač i unaprede tačnost i kontrolu u proizvodnji.

Kontrola i praćenje na daljinu

Štampači Domino Gx-serije uglavnom ne zahtevaju servis i održavanje. To je zbog toga što ne postoje delovi koji se mogu popraviti, sistem mastila se menja kada operateri zamene kertridž, a štampači su veoma jednostavni za upotrebu, rad i održavanje.

Međutim, ukoliko ipak dođe do kvara, Domino Cloud pruža sveobuhvatnu zaštitu za vašu Gx-seriju kako bi identifikovao probleme sa opremom u ranoj fazi i sprečio prekid rada. Domino Cloud pomaže da održavate štampač, kao i da pomogne da izbegnete ili rešite bilo koji problem dijagnostikom na daljinu, upozorenja o događajima nadzora na daljinu.

Vaš TIJ štampač Domino Gx-serije će poslati podatke direktno na Domino Cloud gde se može pristupiti interno ili analizirati od strane Domino tima. Kao deo SafeGuard paketa, na raspolaganju smo da očuvamo trajnost štampača i da telefonskim putem rešimo manje kvarove ili, ukoliko je potrebno, pošaljemo inženjere na lice mesta.

Jednostavna integracija

Kada je vreme dragoceno, neophodno je objediniti što više procesa, a to uključuje instalaciju novog štampača.

Nova generacija TIJ štampača spremna je za integrisanje u fabričke sisteme sa malim prostorom, daljinskim postavljanjem glave za štampu gde samo glava može da se instalira na proizvodne linije, i standardnim industrijskim protokolima u koje se štampači mogu lako ugraditi.

Mali prostor nije problem kada su u pitanju štampači Gx-serije, kao i fleksibilnost položaja za ugradnju glave za štampanje.

Model kontrolera Gx-OEM posebno je optimizovan za integraciju u upravljački orman i ima 80% smanjenja zapremine u poređenju sa G-serijom OEM kontrolera.

Spremni za budućnost

U industrijama velike potrošnje kao što su prehrambena, farmaceutska i elektronska, zastoji u proizvodnji mogu značiti znatan gubitak prihoda. Domino je baziran na ključnim prednostima prethodne G-serije TIJ štampača, baveći se potrebama vodećih proizvođača originalne opreme i krajnjih potrošača za rešenje koje je spremno za budućnost, uz neprimetno, sveobuhvatnije iskustvo i postupak integracije.

Pogledajte proizvod