Karakteristike funkcije X-weigh na Loma X5 sistemu za merenje proizvoda

Karakteristike funkcije X-weigh na Loma X5 sistemu za merenje proizvoda

Karakteristike funkcije X-Weigh na X-ray sistemu X5 serije omogućava izračunavanje težine proizvoda na osnovu slike proizvoda koji se skenira.

Ova funkcija je korisna za utvrđivanje odstupanja u težini ili kvalitetu pre nego što proizvod stigne do Checkweigher-a.

Kako može da se koristi X-weigh?

Na X-ray sistemu X5 serije, koji radi preko korisničkog interfejsa i brzo se postavlja, a X-weigh koristi algoritme za pretvaranje podataka sa slike u procenjenu težinu. X-weigh ima za cilj da dopuni merenje završetka proizvodne linije identifikovanjem nedostataka u težini u proizvodnom procesu, a samim tim pomaže u uklanjanju proizvoda lošeg kvaliteta ili smanjenju otpada od proizvoda iz finalnog pakovanja. Pored toga, vredi napomenuti da na X-ray i X-weigh obično ne utiču vibracije, brzina kaiša i drugi faktori za koje je poznato da lose utiču na tradicionalne performanse checkweigher-a.

Poboljšani kvalitet proizvoda i reputacija brenda

Fnkcija X-weigh je odlična za određene primene koji koriste više sekcija proizvoda, kao što su jogurti ili gotova jela, jer može identifikovati proizvod koji nedostaje i koji je prepunjen. Na primer, ako proizvod merite samo pomoću checkweigher-a, on će proveriti samo ukupnu težinu, dok će X-weigh proveriti svaku sekciju posebno, pružajući i pojedinačnu i ukupnu težinu. Na ovaj način će vas obavestiti ako ima previše jedne komponente, što bi moglo biti uzrokovano problemom sa mašinom za porcioniranje, što rezultira inferiornim proizvodom.

Primer funkcije X-weigh sa više sekcija

Loma softver ima sposobnost da identifikuje neupadljive objekte na X-ray slici i meri pojedinačne težine za svaki predmet, na primer, proverava 6 predmeta pojedinačno i izračunava njihove zasebne težine. Ova karakteristika radi nezavisno od ukupne težine X-weigh i može se koristiti za identifikaciju nedovoljno napunjenih proizvoda u posudi sa više uzoraka koji bi obično prolazili kao ukupna težina prilikom merenja na checkweigher-u.

Kao što vidite, tamo gde Checkweigher daje samo ukupnu težinu od 1262,6 g, X-weigh omogućava da znate pojedinačne težine svakog predmeta.

Tehnička ograničenja

Za najbolje rezultate merenja, provereni proizvod mora biti uniforman / homogen i dosledan od pakovanja do pakovanja. Na primer, kesa kokica za mikrotalasnu smatrala bi se manje homogenim proizvodom, jer bi mala količina promene zrna potencijalno otežavala upotrebu ove funkcije. Kod X-weigh takođe treba napomenuti da je malo verovatno da će biti u skladu sa lokalnim propisima o merenju.

Kako koristiti X-weigh sa zahtevnijim proizvodima?

Da biste postigli optimalne rezultate sa nehomogenim proizvodom, potrebno je da koristite nekoliko uzoraka proizvoda približne težine da biste podesili opseg i da bi rezultati bili tačni. Što se više pakovanja koristi, to će rezultati X-weigh biti bolji, i dodatno, orijentacija paketa na transporteru takođe može uticati na rezultate težine.

Kompletno rešenje za proveru i otkrivanje

Kao ultimativno rešenje za proveru i detekciju, serija X5 dalje obezbeđuje proveru integriteta proizvoda putem svojih algoritama pomoću kojih možete identifikovati proizvod koji nedostaje ili je prepunjen. Kada manipuliše funkcijom X-weigh na seriji X5, radi bolje tačnosti i podešavanja proizvoda pri određivanju težine, Loma preporučuje uparivanje X5 X-ray sistema sa CV3 Checkweigher-om kako bi se stvorio kombinovani sistem.

Pogledajte proizvod