Inspekcija varijabilnih podataka

Inspekcija varijabilnih podataka

Efikasna proizvodnja etiketa visokog kvaliteta je krajnji cilj svakog proizvođača samolepljivih etiketa. Prvi dobro definisan posao i smanjen škart glavni je princip koji treba da odredi njihov proizvodni proces.

Poslednjih godina JIT (just-in-time) radni procesi prednjače u načinu na koji se planiraju proizvodnja i isporuke. Međutim, trenutna pandemija pojačala je pritisak na proizvodnju etiketa kod proizvođača, posebno u prehrambenom i farmaceutskom sektoru koji je zabeležio ogroman porast količina kako bi podržao lanac snabdevanja proizvodima, posebno u sektoru supermarketa.

Podaci nedavnog Finatovog istraživanja pokazuju da je u prvom kvartalu ove godine zabeležen porast od skoro 7 % u poređenju sa 2019. Prognozira se da će na rezultate tekućeg i budućeg kvartala uticati situacija uzrokovana pandemijom Covid – 19, kao i uvođenje policijskog časa u zemljama širom Evrope.

Ova kratkoročna potražnja za zalihama na prehrambenom, farmaceutskom i medicinskom tržištu znatno se povećala i izazvana je pokretanjem stvaranja zaliha u očekivanju produženih perioda policijskog časa.

S obzirom na ovo nekarakteristično ponašanje, ne bi trebalo da čudi da su se rokovi za izradu samoljepljivih etiketa, posebno za proizvode manje potražnje, znatno povećali. Osim dostupnosti sirovina (ne samo samoljepljivih materijala već i hemikalija za proizvodnju potrošnog materijala poput mastila, lepila i silikona), proizvođači samolepljivih etiketa suočavaju se sa uticajem uvođenja policijskog časa i smanjenom dostupnošću osoblja u marketima. To znači prilagođavanje rada usklađeno sa pooštrenim merama bezbednosti i zdravlja (OSHA-operational safety and health measures), i pitanja novčanog toka koja se odnose na produženje uslova plaćanja od strane kupaca. (sastavljeno iz izveštaja Finat K1 o stanju u evropskoj industriji etiketa).

Sve ovo znači da je od vitalne važnosti da proizvođači, iako rade na sve kraćim rokovima isporuke, budu sigurni da je prvi posao pravilno definisan i da je škart sveden na apsolutni minimum.

Veb inspekcija

U prošlosti smo diskutovali o veb inspekciji sa stanovišta gotove, odštampane etikete. U ovom članku raspravljamo o verifikaciji dodatih promenljivih podataka koji mogu biti važni za krajnjeg korisnika, posebno u prehrambenom, farmaceutskom i bezbednosnom sektoru gde netačni ili nedostajući podaci mogu biti od vitalnog značaja za krajnjeg korisnika ili potrošača. Iako mnogi proizvođači samolepljivih etiketa koriste mrežu sa jednom kolonom, rolna sa jednom kolonom nalepnica za štampu, kako bi održali nivo proizvodnje u ovim vremenima velike potražnje i kako bi udovoljili zahtevu za istovremeno štampanje nekoliko SKU-a istovremeno, proizvođači samolepljivih etiketa koriste metode proizvodnje u više kolona. To čini zadatak inspekcije nalepnica veoma zahtevnim, posebno kada su u pitanju promenljivi podaci.

Kod nalepnica sa promenljivim podacima važno je pregledati svaku nalepnicu i kod, i proveriti da li su podaci tačni u poređenju sa originalnim fajlom. Takođe je važno osigurati ispravnost kvaliteta i sigurnosnih karakteristika. Lake Image Sistems nedavno je predstavio svoj Discovery Label Integrity Manager (LIM) koji se sastoji od automatizovanog inspekcijskog sistema za verifikaciju promenljivih podataka koji se štampaju pri velikim brzinama sa mogućnošću štampe nalepnica u više kolona. LIM automatizuje završnu obradu pojedinačnih rolni istovremeno izgrađujući integritet, kontrolu, izveštavanje i upravljanje do visokog nivoa pouzdanosti.

Automatizacija pregleda komponenti varijabilnih podataka nalepnice odštampane primenom tehnologije štampe u više kolona u poređenju sa proizvodnjom nalepnica u jednoj koloni donosi proizvođaču samolepljivih etiketa nekoliko značajnih prednosti. To je u praksi dokazano iz dva izvora, European security printer, a druga Global security printer. Izazov je bio osigurati da integritet svake namotane rolne bude netaknut i da se čitav proces automatizuje. Prednosti uključuju povećane stope proizvodnje etiketa - rast od oko 20 %.

Razrezivanje matičnih rolni na pojedinačne rolne određenjih širina pokazalo se isplativijim i proizvodi manje otpada. Automatizacija procesa inspekcije značajno je smanjila vreme i troškove rada osiguranja kvaliteta. Korišćenje automatizovane inspekcije u velikoj meri uklanja element ljudske greške, smanjujući mogućnost ponovnog štampanja i ponovnog prikazivanja. Kod dva klijenta pokazalo se do 15 procenata manje otpada.

Još jedna prednost je automatska izrada dnevnika grešaka koja se može pokazati neprocenjivom prilikom uklanjanja neispravnih nalepnica sa netačnim ili nedostajućim podacima. To se postiže izradom datoteke za mapiranje sa svakim kolutom, koja zauzvrat pruža konačni izveštaj koji ukazuje na sve greške koje su se dogodile tokom proizvodnje, uključujući prekide u proizvodnji, nečitljive ili nedostajuće nalepnice.

Rezultat je revizija kvaliteta svakog pojedinačnog koluta i prilika da se oštećene nalepnice označe kao nevažeće pomoću integrisanog inkjet štampača.

Sve u svemu, ova automatizacija se dobro uklapa sa Industrijom 4.0, koja zahteva automatizaciju inspekcije (i drugih procesa) i može se neprimetno integrisati u automatizovani proizvodni tok protokola Industrije 4.0. To takođe znači da je proizvođač samolepljivih etiketa u stanju da nadgleda kvalitet štampe njihovog izlaza u realnom vremenu. Ovo omogućava proizvođačima samolepljivih etiketa da kalibrišu svoje sisteme za štampu, bilo da su konvencionalni ili digitalni kada (ili ako) se otkrije greška, kao i da upravlja protokolom bez oštećenja, na primer za nalepnice u farmaceutskom ili bezbednosnom sektoru, i na taj način zadovoljava najstrože standarde kvaliteta kod krajnjih korisnika.

Savremeni inspekcijski sistemi se takođe mogu postaviti za komunikaciju sa MIS sistemima povezanim sa farmaceutskim sigurnosnim sistemom za praćenje.

Automatizovani sistemi inspekcije takođe nude ekološke benefite, što znači da se izbegava skupa štampa i znatno manje trošenje škarta repromaterijala i postiže ušteda u vremenu proizvodnje.

Pogledajte proizvod