IP rangiranje za opremu u industriji hrane

IP rangiranje za opremu u industriji hrane

Svi Loma sistemi za inspekciju su dizajnirani u skladu sa najvišim standardima IP zaštie, kako bi se obezbedila potpuna sigurnost Vašeg proizvodnog okruženja. Ovaj vodič vam pomaže da saznate koji nivoi IP rangiranja postoje i koju vrstu zaštite pružaju.

Šta je IP rangiranje?

„Međunarodna ocena nivoa zaštite “ (eng. "International Protection Rating”) ili „Ocena zaštite od ulaska“ (eng. “Ingress Protection Rating") je međunarodni standardni dvocifreni sistem ocenjivanja koji se koristi za definisanje nivoa efikasnosti zaptivanja električnih kućišta protiv vlage, čvrstih predmeta, alata i nečistoće.

Šta znače brojevi u IP ocenama?

IP ocene sastoje se od dva broja, pri čemu se prvi odnosi na mogućnost ulaska čvrstih supstanci u proizvod, a drugi na isključivu zaštitu od vlage.

Tabela u nastavku prikazuje skalu zaštite od čvrstih predmeta:

Tabela u nastavku prikazuje da zaštitu od vlage:

Mere opreza kada su u pitanju IP ocene

Kriterijumi za dodelu IP ocena potencijalno mogu pogrešno da se protumače jer nisu svi procesi testiranja isti. Na primer, kod IP65 i IP66 test predviđa da se voda prska sa 3 metra ali u stvarnosti u fabrikama verovatno prskaju na mnogo bližoj udaljenosti.

Rezime Lominih IP ocena

Loma sistemi za inspekciju su IP66 klasifikovani kao standardni i za okruženja visoke zaštite a koja mogu biti mokra ili prašnjava, tada iziskuju opremu sa zaštitom IP69k. Obratite nam se za savet o ispravnoj IP oceni kako biste udovoljili zahtevima proizvodnje, bezbednosti i čistoće.