Kako prevazići neefikasnost u procesu obeležavanja paleta

Kako prevazići neefikasnost u procesu obeležavanja paleta

Obeležavanje paleta jeste proces obeležavanja vašeg tercijarnog nivoa pakovanja – najčešće palete - sa dva ili više bar kodova radi lakšeg praćenja proizvoda kroz lanac snabdevanja.

Palete moraju biti pravilno označene čitljivim i jasnim kodovima koji sadrže detalje o proizvodu i njihovim količinama, uključujući podatke u vezi sa dobavljačima, serijske brojeve, brojeve samih serija kao i mnoge druge informacije. Sve ovo je važno radi sledljivosti unutar skladišta ili distributivnog centra gde je potrebno da očitavanje kodova bude brzo i bez greške. Palete koje su pravilno označene je lakše skenirati; samim tim poboljšava se logistička efikasnost, kontrola zaliha, a ujedno štedi se vreme i novac.

Najčešći problemi koji se javljaju pri obeležavanju paleta

Za najefikasnije obeležavanje paleta, etikete moraju biti perfektno odštampane, brzo i pravilno postavljene, posebno na svaku paletu. Kako bi se postigla ova vrsta efikasnosti, automatizacija procesa etiketiranja je od ključnog značaja.

Međutim, bez obzira na mogućnost automatizacije, ovaj proces još uvek je nepoznanica za mnoge kompanije koje i dalje ručno označavaju svoje proizvode, što može da dovede do visoke neefikasnosti u radu. Na primer, radnik u skladištu mora da istovari paletu, odšeta do kompjutera kako bi odštampao etikete, da se vrati nazad do palete kako bi zalepio etiketu ručno, zatim da se ponovo popne na viljuškar i smesti paletu u skladište ili da je ubaci u kamion radi daljeg transporta.

Ovom metodom gubi se mnogo dragocenog vremena koje utiče na konačne marže. A da ne pominjemo da je ručno obeležavanje paleta u većini slučajeva neispravno i nije u skladu sa GS1 smernicama, od čega vas na posletku boli glava.

Ukoliko paleta nije obeležena na pravilnom mestu i ne ispunjava ove smernice, skener ne može da je očita. Vaši proizvodi u tom slučaju mogu biti odbijeni, što vas dovodi do gubljenja još vremena a i potencijalnih kazni.

Ključni izazovi kod obeležavanja paleta

Obim proizvedenih paleta zahteva sistem za obeležavanje koji će svaki put ispravno odštampati i aplicirati etikete, snižavajući troškove proizvodnje i osiguravajući da proizvodi ne nailaze na probleme dalje kroz lanac snabdevanja.

Međutim, čak i ako GS1 standarde ostavimo po strani, najveći izazov je da osigurate da će vaše etikete biti u skladu sa potrebama vaših kupaca i da će moći nesmetano da se integrišu u njihove sisteme. Izuzetno je važno da znate tačno šta je ono što vaš klijent zahteva i kako, na najefikasniji način, da napravite sistem za obeležavanje koji će im najbolje odgovarati.

Prema tome, morate biti svestrani i imati više rešenja za to koliko etiketa možete aplicirati na palete. Smernice GS1 staraju se o potrebama većine kupaca. Dok će neki zahtevati samo jednu ili dve, postoje i oni koji će imati potrebu za tri ili više. 

Kako biste ispunili većinu zahteva, morate biti u mogućnosti da primenite etikete na tačna mesta, obezbeđujući da su četvrtastog oblika, bez neravnih ivica ili nabora. Ukoliko automatizujete proces obeležavanja paleta, imaćete savršen plasman etiketa, bez izuzetka.

Šta treba da razmotrite u vezi sa obeležavanjem paleta

Jasno i uniformisano obeležavanje katkada može predstavljati izazov, ali postoje i mnogi spoljni faktori koji mogu uticati na to, a koje treba razmotriti u samom procesu.

Okruženje kroz koje vaše tercijarno pakovanje treba da prođe takođe može uticati na proces označavanja. Drugačije zahteve će postavljati vlažna sredina naspram suve sredine. Proizvodi poput pića zahtevaju pakovanja od nerđajućeg čelika kako bi bili zaštićeni od vlage. (pogledaj sliku)

kabinet od nerđajućeg čelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S druge strane, aluminijumski kabineti su zadovoljavajući za suve sredine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako biste obezbedili odgovarajuću temperaturu sve vreme, biće vam potrebni i kompleti za kontrolu temperature odnosno grejači.

S obzirom na to da ove etikete sadrže mnogo informacija, suština je u tome da unapred morate razmotriti svoje i softverske mogućnosti vaših klijenata. Kontrole u sistemu za obeležavanje paleta moraju biti u stanju da prime i šalju relevantne signale tako da mogu da zaustave paletu kada je to potrebno, odnosno da je pomere kada je obeležavanje završeno. Elmed je za ove potrebe napravio softverski modul LoupeCode koji služi za automatsko obeležavanje paleta po GS1 standardu. Modul radi po principu prikupljanja podataka u vezi sa etiketama logističkih jedinica kao i za slanje podataka štampaču uz integraciju sa sistemima za pakovanje. Poseduje mogućnost arhiviranja svih podataka poslatih štampaču u željenom formatu kao i mogućnost generisanja izveštaja vezanih za predaju zbirnih paleta magacinu i svih podataka sa etikete za zbirno pakovanje.

Transportni sistemi koji se koriste u različitim fazama paletiranja mogu da se razlikuju u visini i brzini, kao i u broju zaustavljanja koje se dešava tokom kretanja kroz paletizator.. Ovde je presudno da sistem bude zaista fleksibilan i lako prilagodljiv.

Za rešavanje ovih kritičnih tačaka i izbegavanja da pravite skupe greške, potreban vam je svestran obeleživač paleta koji možete lako da prilagodite GS1 standardima i standardima vaših klijenata.

Rešenje – Domino M-Serija

Domino M-Serija sistema za etiketiranje, koju pokreće jedinstvena Domino tehnologija, pruža jasne i čitljive kodove za sistematsko štampanje i primenu savršenih etiketa na sekundarna i tercijarna pakovanja. 

M-Serija je dizajnirana da postavi više etiketa po paleti sa jednim ili dva zaustavljanja, i u različitim dimenzijama etiketa. Prilagođava se vašim potrebama i lako se integriše sa vašom proizvodnom linijom. Zahvaljujući robusnom štampaču od 600m ribona i rolne etikete, koji su sinhronizovani i mogu se simultano zameniti, kao i intuitivnom korisničkom interfejsu osetljivim na dodir, u deliću vremena možete da prođete kroz postupak obeležavanja paleta u poređenju sa ručnim nanošenjem nalepnica.

Za više informacija o Domino M-Seriji, načinu na koji i vama može pomoći da ubrzate proces obeležavanja paleta i smanjite ukupne troškove, pozovite nas već danas. 

Pogledajte proizvod