Koja je razlika između Data Matrix i QR koda?

Koja je razlika između Data Matrix i QR koda?

QR kodovi i Data Matrix kodovi su 2D barkodovi odnosno „2D kodovi“, i obe vrste koda se sve češće koriste kod proizvođača, ali na veoma različite načine.

Od proširenja pakovanja proizvoda, razmene poruka o brendu do pružanja internih mera praćenja i sprečavanja falsifikovanja, 2D kodovi pružaju obilje mogućnosti proizvođačima u svim industrijama.

Ali, koji 2D kod je pravi za vaš biznis?

U ovom tekstu potrudićemo se da objasnimo osnovne razlike između Data Matrix i QR kodova, tako da možete da donesete odluku koji 2D kod najviše odgovara vama i vašoj proizvodnji.

Pre nego što predstavimo najbolje načine na koje ih možete koristititi, želimo prvo da objasnimo šta razlikuje Data Matrix od QR koda.

ŠTA JE DATA MATRIX KOD?

Data Matrix je 2D bar kod koji kodira podatke u crno-belim ili kontrastnim tamnim i svetlim ćelijama raspoređenim u mreži. Za razliku od 1D bar kodova, Data Matrix kodovi su omnidirekcioni, što znači da se mogu čitati iz bilo kog ugla.

Data Matrix je 1994.godine izmislila američka kompanija International Data Matrix, Inc.

Broj kolona i redova unutar Data Matrix koda se povećava sa količinom informacija sadržanim u kodu; ovo je ograničeno na 2334 alfanumerička znaka.

KAKO IZGLEDA DATA MATRIX KOD?

Data Matrix kodovi su obično kvadratnog ili ponekad pravougaonog oblika. Sastoje se od mnoštva svetlih i tamnih kvadratnih tačaka odnosno ćelija, koje su raspoređene u mrežu ili „matricu“.

Iako se obično štampaju u crno beloj varijanti, Data Matrix kodovi mogu biti štampani i u kombinaciji različitih boja, pod uslovom da postoji dovoljan kontrast između tamnih i svetlih ćelija kako bi se osigurala čitljivost.

Data Matrix kodovi su definisani šablonom u obliku slova L na jednoj strani koda, stvarajući dve čvrste susedne ivice. Ovaj „šablon pronalaženja“ pomaže skenerima kamera da lociraju kod. 

KAKO SE SKENIRA DATA MATRIX KOD?

Data Matrix kodovi mogu da se skeniraju iz bilo kog ugla (0-360°) koristeći Data Matrix skener, ili omnidirekcionim skenerom kamere. Kamere na određenim pametnim telefonima imaju fizičku sposobnost za skeniraju Data Matrix kod. Međutim, kod mnogih telefona takva ugrađena funkcionalnost ne postoji pa je potrebna aplikacija „treće strane“ za skeniranje Data Matrix kodova.

ŠTA JE QR KOD?

QR kod ili „Quick Response“ kod je takođe 2D kod koji kodira podatke u crno-belim ili kontrastnim tamnim i svetlim ćelijama raspoređenim u mrežu. Kao i drugi 2D kodovi, i QR kodovi su omnidirekcioni što znači da su čitljivi iz bilo kog ugla.

QR kod izmišljen je 1994.godine od strane Denso korporacije iz Japana.

QR kodovi mogu da čuvaju maksimalno 4296 alfanumeričkih znakova, određenih brojem redova i kolona sadržanih u kodu.

KAKO IZGLEDA QR KOD?

QR kod se sastoji od kvadrata tamne ili svetle boje raspoređenih u mrežu na kontrastnoj pozadini.

Iako se često štampaju crno-belo, QR kodovi se mogu štampati u mnogo različitih boja, pod uslovom da postoji dovoljan kontrast između tamnih i svetlih ćelija.

Da bi pomogli skenerima da identifikuju kod, QR kodovi uključuju „šablon pronalaženja“ od tri identične kvadratne strukture koje se nalaze u gornjem levom, gornjem desnom i donjem levom uglu koda.

KAKO SE SKENIRA QR KOD?

Kao i Data Matrix kodovi, QR kodovi se mogu skenirati iz bilo koje orijentacije koristeći specijalizovani skener QR kodova ili skener kamere. QR kodovi se takođe mogu skenirati pomoću kamere pametnog telefona. Poslednjih godina, neki proizvođači mobilnih telefona počeli su da uključuju čitljivost QR koda u standardnu funkcionalnost kamere. Ovo daje QR kodovima blagu prednost u odnosu na Data Matrix kodove u aplikacijama koje su okrenute klijentima, jer korisnici mogu da skeniraju kod direktno sa kamere svog telefona, bez upotrebe specijalizovane aplikacije.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU DATA MATRIX I QR KODA?

Data Matrix i QR kodovi su 2D bar kodovi, koji mogu da nose sve iste informacije uključene u tradicionalne linearne ili „1D“ bar kodove. GS1 – globalna organizacija za standarde – razvija i održava globalne standarde za različite tipove bar kodova, uključujući Data Matrix kodove i QR kodove. To znači da Data Matrix kodovi i QR kodovi mogu da nose sve GS1 ID ključeve uključujući GTIN (Global Trade Item Number) – jedinstveni, međunarodno priznati broj koji se koristi za identifikaciju proizvoda.

Oba koda se mogu koristiti za čuvanje informacija uključujući datume isteka artikla, serijske brojeve i broj serije, i mogu sadržati URL-ove za „proširivanje“ pakovanja proizvoda, usmeravanjem potrošača na eksternu veb lokaciju sa korisnim informacijama kao što su alergeni i prikladnost za životni stil, ili recept i uputstva za upotrebu.

Pored toga, oba koda imaju mogućnost ispravljanja grešaka – što znači da, za razliku od standardnog 1D bar koda, podaci i dalje mogu biti očitani čak i ako je kod delimično uklonjen ili oštećen. Mogućnost ispravljanja grešaka za oba koda se postiže korišćenjem Rid-Solomon algoritma za ispravljanje grešaka – matematičke metode ispravljanja grešaka koja dodaje rezervne podatke u kod.

Međutim, postoje neke male razlike između ova dva koda koje ih čine pogodnijim za različite aplikacije.

Data Matrix kodovi su fizički manji od QR kodova, nudeći veliku gustinu podataka u maloj veličini, što ih čini idealnim rešenjem za obeležavanje pojedinačnih delova proizvoda gde prostor može biti ograničen. Američka Alijansa elektronske industrije (EIA) preporučuje korišćenje Data Matrix-a za označavanje malih elektronskih komponenti. Data Matrix kodovi su takođe jedini 2D kodovi koje je GS1 odobrio za regulisane stavke zdravstvene zaštite; oni su takođe podrazumevani tip koda za automobilske i vazduhoplovne aplikacije.

Poređenja radi, QR kodovi su veći i mogu da sadrže više podataka od Data Matrix kodova. Pored toga, dok Data Matrix kodovi mogu samo da kodiraju informacije u numeričkim i alfanumeričkim znakovima, QR kodovi takođe mogu uključivati Kanji i druge višebajtne skupove znakova, što ih čini pogodnim za upotrebu sa neevropskim jezicima, s obzirom na to da su izmišljeni u Japanu.

I QR kodovi i Data Matrix kodovi su kodovi javnog domena; to znači da su besplatni, tako da ne morate da plaćate licencu da biste ih koristili. Objavljene specifikacije i zahtevi za štampanje za svaki kod dostupni su kod Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Ako želite da razumete više o tome kako kodovi funkcionišu i kako da ih kreirate, možete pogledati relevantni ISO standard za više detalja:

  • zahtevi za kodove Data Matrix navedeni su u međunarodnom standardu ISO/IEC 16022.
  • zahtevi za QR kodove su navedeni u međunarodnom standardu ISO/IEC 18004.

KOJI 2D KOD JE ZA VAS?

Uprkos razlikama, oba koda mogu se koristiti na slične načine – oba koda pružaju mogućnost za kodiranje više podataka od 1D kodova a mogu se koristiti kako bi pružili dodatne informacije za internu sledljivost podataka, kao i za marketinške svrhe.

U praksi, međutim, Data Matrix kodovi se najčešće koriste za internu identifikaciju proizvoda i aplikacije za borbu protiv falsifikovanja, dok su QR kodovi postali standardni format za većinu aplikacija okrenutih potrošačima.

Neke tipične aplikacije za oba koda su navedene u tabeli ispod.

  Data Matrix kodovi

 QR kodovi

  • sledljivost u lancu snabdevanja, uključujući direktno obeležavanje delova poput elektronskih komponenti
  • u farmaceutskoj industriji, za označavanje ambalaža, kao vid borbe protiv falsifikovanja kroz serijalizaciju
  • dodatne informacije o proizvodu
  • uputstvo za upotrebu i recepti
  • deljenje na društvenim mrežama
  • automatsko povezivanje za naručivanje rezervnih delova i registraciju garancije
  • takmičenja, promocije, igrice

 ŠTAMPANJE 2D KODOVA

Kao i kod svakog označavanja proizvoda, važno je osigurati da su 2D kodovi odštampani pravilno, odabirom prave aplikacije za označavanje koja je podržana pratećim sistemom za verifikaciju koda, kako bi se proverio kvalitet i ispravnost finalnog koda.

Dok Data Matrix i QR kodovi imaju veću toleranciju na greške od tradicionalnih 1D bar kodova, neophodno je osigurati da su kodovi čisti, jasni i tačni kako bi trgovci i oni unutar šireg lanca snabdevanja mogli da se oslone na njih, a potrošači da ih efikasno koriste.

Sistemi za verifikaciju koda, kao što je Domino R-serija, pružaju mogućnost skeniranja kodova nakon štampanja, kako bi se osiguralo da odštampani kod ispunjava zahteve za kvalitet štampe, a mogu se koristiti i za proveru tačnosti podataka.

KOJA JE NAJBOLJA TEHNOLOGIJA ZA ŠTAMPANJE 2D KODOVA?

Ako razmišljate o dodavanju Data Matrix koda ili QR koda na pakovanje proizvoda i potrebno vam je više informacija o tome kako to najbolje da učinite, kontaktirajte nas. Imamo niz različitih rešenja za štampanje i etiketiranje kako bismo mogli da zadovoljimo zahteve svih industrija i vrsta ambalaže. Takođe nudimo niz specijalizovanih sistema za verifikaciju kodova (Domino R-serija), dizajniranih da rade zajedno sa Domino porodicom proizvoda. Naši stručnjaci su na raspolaganju da razgovaraju o vašim specifičnim zahtevima i o tome koji kod i rešenje za obeležavanje su najbolji za vaše poslovanje.

Pogledajte proizvod