Ubrzanje digitalizacije lanca snabdevanja: upravljanje rizikom brenda, poboljšanje korisničkog iskustva i otklanjanje nedostataka

Ubrzanje digitalizacije lanca snabdevanja: upravljanje rizikom brenda, poboljšanje korisničkog iskustva i otklanjanje nedostataka

Dugi niz godina, dodavanje tehnologije kodiranja i obeležavanja na proizvodnim linijama se doživljavalo jednostavno kao obaveza usaglašavanja. Sada, sa pojavom složenijih zahteva za praćenje lanca snabdevanja, zajedno sa sve većim zahtevima potrošača za personalizacijom, proverom porekla i zaštitom od falsifikata, ta „jednostavna“ tehnologija kodiranja i obeležavanja može biti odskočna daska ka potpuno povezanim lancem snabdevanja i poboljšanom, interaktivnom korisničkom iskustvu.

Današnji lanci snabdevanja zahtevaju veću povezanost podataka kako bi zadovoljili osnovne zahteve kao što su predviđanje potražnje i upravljanje prostorom i asortimanom. Međutim, ti podaci se takođe mogu koristiti za proveru proizvoda tokom proizvodnje i sprečavanje da defekti dođu u promet. Isto tako, mogu da doprinesu „jedinstvenom pogledu na lanac snabdevanja“, koji se koristi za predviđanje i sprečavanje poremećaja u snabdevanju, a često se koriste i za ispunjavanje zahteva potrošača i prodavaca za personalizovanijim – pa čak i interaktivnim – iskustvima proizvoda.

Rob Peacham, globalni account menadžer u kompaniji Domino Printing Sciences, objašnjava put na koji, organizacije koje razmišljaju unapred, kreću kako bi implementirale kodiranje i obeležavanje u središtu potpuno povezanih lanaca snabdevanja i kako potraga za „serijom jednog“ može da razmrsi složene logističke mreže, izgradi angažovanje potrošača kao i lojalnost brendu.

Evolucioni put digitalizacije

Tehnologije kodiranja i obeležavanja tradicionalno imaju različite uloge u celom lancu snabdevanja: „primarni nivo“ (kodiranje na proizvodu) gde se primenjuju osnovne bezbednosne informacije za potrošače kao što su datumi „upotrebljivo do“; i kodiranje na „sekundarnom“ i „tercijarnom nivou“ (obeležavanje spoljašneg dela pakovanja i obeležavanje paleta) gde kodovi za pakovanje obezbeđuju proizvođačima u lancu snabdevanja vidljivost tokom celog procesa proizvodnje.

Međutim, ova podela upotrebe je uklonjena izmenama međunarodnih i vladinih propisa koji sve veći naglasak stavljaju na sledljivost proizvoda. Propisi, uključujući Direktivu EU o falsifikovanim lekovima i propise o medicinskim uređajima, kineske propise o bezbednosti hrane i nove zahteve američke Uprave za hranu i lekove i Uprave za bezbednost i standarde hrane Indije (FSSAI) pokrenuli su ovu evoluciju u praksi kodiranja i obeležavanja.

Ova evolucija podstiče nove nivoe automatizacije unutar fabričkih podešavanja, sve do „serije jednog“.

„Serija jedan“ može se definisati kao sposobnost pune sledljivosti do pojedinačnog proizvoda proizvedene robe iz bilo koje proizvodne serije. Ovo daje proizvođačima i zakonodavcima uverenje da postoji mogućnost da prate određene artikle kroz lanac snabdevanja i da se nose, na primer, sa stvarima kao što su sivi uvoz ili povlačenje proizvoda.

Profesionalci u logistici i lancu snabdevanja odavno znaju da je kombinacija vidljivosti podataka i dostupnog jedinstvenog izvora istine ključna kako bi se obezbedilo pridržavanje strogih propisa od strane proizvođača, praćenjem svojih sastojaka, proizvoda i materijala za pakovanje unazad i unapred u celom lancu snabdevanja – od proizvodnje preko tranzita, maloprodaje i do krajnjeg korisnika.

Danas, proizvođači integrišu sisteme kodiranja i obeležavanja sa MES i ERP sistemima kako bi kombinovali jednostavno kodiranje količine/serije sa promenljivim podacima ili serijalizovanim kodovima za sledljivost pojedinačnog dela, sastojka ili proizvoda. Koriste mešavinu čoveku čitljivog teksta i mašinski čitljivih bar kodova, QR i Data Matrix kodova kako bi obuhvatili mnoštvo podataka, koji se zatim mogu automatski ili ručno čitati i verifikovati tokom životnog ciklusa proizvoda kako bi se potvrdila tačnost proizvodnje kao i praćenje lokacija zaliha. Da bi se olakšao ovaj jedinstveni pogled, kodiranje i obeležavanje su prešli velik put od svog porekla „najbolje upotrebiti do“ ili „upotrebljivo do“.

Zaštita (i promocija) vašeg brenda

Uz pomoć tehnologija za kodiranje i obeležavanje proizvoda kreirane su i strategije za zaštitu brenda. Dugi niz godina, brendovi iz širokog spektra industrija su pokušavali da se zaštite od falsifikata, najčešće kako bi osigurali premium status svojih proizvoda (kao što su npr. farmaceutski proizvodi). Međutim, izazovi koji se javljaju u borbi protiv falsifikovanih proizvoda, doveli su do široko rasprostranjenog uvođenja jedinstvenog serijskog obeležavanja pojedinačnih proizvoda.

Sposobnost primene jedinstvenog varijabilnog podatka na pojedinačni proizvod dala je brendovima i razne prilike za promociju. Kao što je rekao bivši CEO kompanije Saks Fifth Avenue: „Ako postoji način da uz pomoć tehnologije dođete do kupaca a zatim ispričate priču koja će ih zainteresovati, onda imate dobre šanse za uspeh“.

Kako bi se izborili sa konkurencijom na policama i imali bolji uvid u demografiju kupaca, vlasnici preduzeća se direktno obraćaju potrošačima tako što na pakovanje dodaju i promotivne kodove za učestvovanje u nagradnim igrama. Takvi kodovi vode kupca na landing page sa kog se mogu prikupiti dodatni podaci. Kodiranje samo jedne serije može se posmatrati kao prilagođavanje potrošaču u kasnijoj fazi – pojedinačni proizvod koji je dodatno personalizovan dodavanjem imena, poruke pa čak i fotografije.

Poboljšanje korisničkog iskustva

U novije vreme, trgovci i potrošači se bore za to da na pakovanjima proizvoda bude uključeno više informacija. Pored standardnih informacija o proizvodu, uvećava se potražnja za uključivanjem detaljnijih podataka na etiketama: informacije u vezi sa autentičnoću proizvoda i poreklu, rokovima upotrebe, sastavu (sastojcima) pa čak i o specifičnostima o proizvođaču. Na ovaj način omogućeno je da potrošač bude direktno povezan sa datim proizvodom na mestu kupovine. Takođe, od strane potrošača je zahtevano da proizvođači poboljšaju i predstave svoje napore na polju održivosti, dodavanjem informacija na sam proizvod i ambalažu, kako bi se identifikovala pogodnost za reciklažu, ponovnu upotrebu i kompostiranje.

Naravno, ovakvi zahtevi za povećanjem informacija dolaze u isto vreme kada ti isti pokretači održivosti dovode u pitanje tradicionalne pristupe pakovanju. Od održivijih materijala za pakovanje do različitih dimenzija samog pakovanja, proizvođači su prinuđeni da eksperimentišu sa novim načinima kako da dobiju i obezbede više informacija na etiketama proizvoda – bez ugrožavanja čitljivosti i vizuelnog uticaja etikete. Kako bi se mašinski čitljivim bar kodovima, kao i QR i Data Matrix kodovima obezbedilo da stave više podataka u veoma ograničenom prostoru na pakovanju, razvijene su visoko precizne i visokokvalitetne tehnologije kodiranja i obeležavanja.

Uklanjanje nedostataka, otpada i komercijalnih rizika

Povećanje količine varijabilnih podataka na pakovanjima i etiketama znači da je važnost doslednog, visokokvalitetnog kodiranja veća nego ikad. Kodiranje i obeležavanje se možda čine kao mali deo kompletnog lanca snabdevanja – ali greške mogu da ugroze proces prihvatanja proizvoda od strane prodavca (katastrofalno za robu koja je kvarljiva), kao i sledljivost proizvoda unutar lanca snabdevanja. Kašnjenja koja se dešavaju zbog zaustavljanja proizvodnih linija predstavljaju propuštene rokove i potencijalnu korporativnu odgovornost. Čak i osnove greške u kodu mogu predstavljati netačne kvote, bespotrebno rasipanje, smanjeno potrošačko iskustvo i na kraju gubitak poverenja u brend.

Tačnost je ključna, posebno na današnjim proizvodnim linijama koje rukuju sa više vrsta proizvoda namenjenim za globalno tržište. Integrisanjem štampača sa MES ili ERP sistemima fabrike, omogućeno je automatsko koordinisanje podacima sa etikete bez potrebe za čovekovim unosom.

Prelaskom sa ručnog upravljanja svakim štampačem na centralizovano upravljanje i automatizovanu koordinaciju poslova, etikete i podaci na njima uklanjaju rizike povezane sa ljudskom greškom i obezbeđuju osnovne podatke o proizvodnji u fabrici. Korišćenje automatizovanih rešenja za kodiranje proizvoda zajedno sa sistemima za validaciju koda je najefikasniji način da se osigura rad proizvodnih linija bez grešaka, da neprimetno rukuju promenom poruka o proizvodu i rade u skladu sa eksternom vizijom sistema za validaciju poruka.

Štaviše, onlajn portali sada omogućuju praćenje uživo i potvrdu identiteta proizvoda kroz lanac snabdevanja. Ako se artikli uklone ili promene tokom proizvodnje, ili oštete tokom transporta, povezani serijski brojevi – sve do „prve serije“ – mogu da se povuku iz upotrebe. Podaci se  ažuriraju u centralnom skladištu kako bi se omogućilo precizno upravljanje zalihama, sa svakim delom poslovne operacije ažurirane najnovijim informacijama u realnom vremenu. Skeniranje proizvoda na mestu kupovine daje sigurnost potrošačima i prodavcima. Na primer, apoteke mogu da provere lekove pre izdavanja, a kupci (preko aplikacija na telefonu) mogu da provere da li su prehrambeni proizvodi bezbedni pre nego što ih kupe.

I na kraju, veća vidljivost proizvodnih linija u realnom vremenu daje mogućnost proizvođačima da pojednostave svoje fabrike, smanje količinu zaliha na stanju i rade na održivijoj proizvodnji.

Unapređenje fabrika za budućnost

Nove aplikacije koje koriste postojeće tehnologije da bi podaci bili dostupniji (od promenljivih bar kodova koji uključuju datume „prodati do“); uvođenje 2D kodova na prodajnom mestu koji se mogu koristiti za proizvode čija je cena formirana na osnovu težine (npr. meso); Data Matrix koji omogućava identifikaciju i praćenje proizvoda tokom njihovog životnog ciklusa; i kontakti sa GS1 oznakama koje potrošači i proizvođači mogu da koriste za praćenje – na primer – produžene garancije na belu tehniku, pružaju velik broj mogućnosti za promociju.

Ove aplikacije su ključne u podržavanju rastućeg trenda koji je okrenut ka češćim promenama linija umesto dugih, namenskih serija jednog proizvoda. Mogućnost praćenja manjih serija – čak i do jedne serije – u celom lancu snabdevanja je sada od suštinskog značaja za uspešan rad proizvođača.

Zaista, kako sve veći broj dnevnih transakcija migrira na mreži kao direktan rezultat COVID-19, čak i za svakodnevnu robu, očekivanja potrošača za te transakcije nastavljaju da rastu, u smislu lakoće naručivanja preko mobilnih telefona, plaćanja i praćenja porudžbina u realnom vremenu. To znači, shodno tome, da granica očekivanja potrošača od vodećih brendova nastavlja da raste. U budućnosti, praćenje kupovina na mreži i produžene garancije kao što su gore pomenute, verovatno će postati higijenski faktor a ne faktor izdvajanja u donošenju odluka potrošača o kupovini.

Zaključak

Čini se da su globalni lanci snabdevanja suočeni sa sve većim pritiskom i to na svim frontovima, a u srži svega su podaci. Ukoliko preduzmu korake ka postizanju povezanog lanca snabdevanja kroz upotrebu inovativnih tehnologija za kodiranje i obeležavanje - personalizovanim serijama, otvaranjem vrata za prevazilaženje postojećih prednosti serijskog kodiranja ka sve interaktivnijim aplikacijama, za angažovanje prodavaca i potrošača, uz povećanje operativne agilnosti i efikasnosti - organizacije mogu dostići napredak u realnom vremenu.

 

*Izvor: Domino Printing