Šta je industrijski kontinualni inkjet štampač?

Šta je industrijski kontinualni inkjet štampač?

Princip rada inkjet štampača

Najčešće korišćeni printeri su danas inkjet printeri. Među njima razlikujemo dve metode štampe: drop-on-demand (DOD) i kontinualna inkjet (CIJ) tehnologija.

DOD štampači funkcionišu tako što izbacuju sitne kapljice mastila, jednu po jednu kap, pri čemu je svaka kap precizno naneta na podlogu.

Kontinualni inkjet štampači izbacuju mastilo iz mlaznica za štampanje u kontinuiranom, stabilnom toku.

Tipične podloge pogodne za inkjet štampu uključuju papir, filmove, metal, plastiku i mnoge druge materijale.

Detaljnije objašnjenje rada kontinualnih inkjet štampača

Industrijski kontinualni inkjet (CIJ) štampač se koristi za kodiranje i obeležavanje proizvoda i pakovanja tokom procesa proizvodnje i pakovanja. Štampaju se uglavnom varijabilni podaci; tipične aplikacije uključuju datume isteka, informacije o seriji i proizvodnji, serijske brojeve i promotivne kodove.

Kontinualna inkjet štampa je beskontaktno, svestrano rešenje za upotrebu u ovakvim slučajevima koje pruža visokokvalitetno i pouzdano kodiranje na brzim proizvodnim linijama. Pouzdanim kodiranjem svakog proizvoda, oni mogu pomoći da se osigura visoka ukupna efikasnost opreme (OEE - overall equipment effectiveness).

Među kontinualnim inkjet štampačima, Domino's Ax serija je najpoželjniji izbor. Jednostavni su za instalaciju, izuzetno raznovrsni i mogu da štampaju na širokom spektru materijala. Štampači serije Ax isporučuju izvanredno kodiranje na širokom spektru proizvoda i podloga. Uobičajene primene uključuju boce, limenke, kesice, filmove i folije, cevi, profile, kablove i žicu.

Kako radi kontinualni inkjet štampač?

CIJ je skraćenica za kontinualni inkjet. U kontinualnom štampaču, mastilo se ispumpava iz rezervoara za mastilo i izbacuje kroz mlaznicu koja stvara mlaz mastila.

Mlaz mastila se zatim razlaže na veliki broj kapljica mastila kroz visokofrekventne vibracije. Jednom kada se kapljice formiraju, odabrane kapljice se pune elektrodama. Struja kapljica zatim prolazi kroz deflektorske ploče koje stvaraju elektrostatičko polje.

Naelektrisane kapi se odbijaju dok se kreću kroz deflektorske ploče, da bi bile izbačene iz glave štampača i postavljene na proizvod kako bi se formirala potrebna poruka. Nenapunjene kapi se ne odbijaju i vraćaju se u kontinualni sistem mastila.

Kroz ovaj proces štampanja, baza rastvarača boje će ispariti, menjajući viskozitet mastila. Da bi se obezbedila optimalna formulacija kapljica, viskozitet mora biti strogo kontrolisan do definisane vrednosti.

Domino Ax industrijski kontinualni štampači imaju ugrađeni viskozimetar za kontinuirano merenje viskoziteta mastila. Na osnovu ovog merenja, Ax štampač će automatski podstaći dodavanje rastvarača mastilu kako bi osigurao da je uvek na tačnom nivou viskoziteta.

Bez mastila nema kontinualne štampe

Mastilo je značajno za celokupan kvalitet štampe; stoga, pravilan odabir mastila predstavlja imperativ. Da bi se obezbedio dosledan kvalitet koda, mastilo mora pravilno da prijanja na površinu i da pruži dovoljan kontrast i izdržljivost.

Ukoliko se mastilo razmazuje ili ima loš kontrast, to može dovesti do odbijanja kodova pa čak i do skupih opoziva proizvoda.

Domino razvija i proizvodi mastila koja su posebno pogodna za pojedinačne materijale, proizvodne procese i podloge. Specijalna mastila su kreirana tako da izdrže oštre procese nakon štampe i da traju koliko i životni vek proizvoda.

Domino industrijska mastila za kontinualnu inkjet štampu dolaze u raznim bojama kako bi se obezbedio maximalan kontrast na najrazličitijim površinama. Portfolio našeg partnera uključuje MEK-free mastila, visoko pigmentisana i opcije za direktan kontakt sa hranom kao i specijalna mastila za mnoge specifične zahteve industrije.

Fleksibilnost kontinualnih inkjet štampača kao standard

Neke karakteristike kontinualnog inkjet (CIJ) štampača čine ga izuzetno raznovrsnim i pogodnim za kodiranje i obeležavanje u mnogim industrijama. Tipične primene se nalaze na tržištu hrane, pića, farmaceutskih proizvoda, zdravstva, lepote, kablova i žica i industrijskih tržišta.

Kontinualni inkjet štampači ne moraju da dođu u kontakt sa proizvodom kada ga kodiraju. Kapljice mastila se odbijaju od glave za štampanje i padaju na proizvod dok prolazi kroz glavu za štampanje. Ovo ih čini  dobrim izborom za kodiranje lomljivih proizvoda.

Glave kontinualnog inkjet štampača su postavljene na udaljenosti od proizvoda. Ovo rastojanje je fleksibilno, što omogućava štampanje na zakrivljenim ili neravnim površinama. Ako treba da kodirate limenke, boce ili cevi, kontinualni štampač može biti idealno rešenje.

Glave za štampanje mogu da koriste širok spektar specijalnih mastila da bi se prilagodile mnoštvu aplikacija:

  • Jako pigmentirana bela i žuta mastila za kablove, automobilske delove i gume.
  • Boje otporne na toplotu za aplikacije koje zahtevaju termičku obradu posle štampanja.
  • Mastila posebno razvijena za prehrambenu industriju, kako bi se osigurala usaglašenost sa zakonima prilikom kodiranja pakovanja u direktnom kontaktu sa hranom ili ljuske jaja.

Domino kontinualni inkjet štampači su dizajnirani da izdrže oštre procedure pranja zahvaljujući usaglašenosti sa IP65/66 i opcionom ormariću od nerđajućeg čelika 316. Pouzdano štampaju u toplim, hladnim, vlažnim i lepljivim okruženjima – kao što su ona koja se sreću u industriji pića.

Integrisana rešenja za kontinualni inkjet

Za integrisana rešenja u današnjim proizvodnim okruženjima, štampači moraju da budu sposobni za više od samog štampanja; Domino Ax asortiman kontinualnih inkjet štampača nudi proizvođačima:

  • Vodeće industrijske komunikacione protokole koji pojednostavljuju instalaciju i automatizaciju proizvodne linije.
  • Automatizaciju i integraciju sa sistemima za vizuelnu inspekciju koji pomažu u smanjenju ljudskih grešaka.
  • Industriju 4.0 i povezivanje na Cloud kako biste osigurali da na najbolji način iskoristite rešenje za kodiranje.
  • Daljinski nadzor kako biste bili svesni nadolazećih problema pre nego što oni zaista izazovu poremećaj.

Domino ima više od 40 godina iskustva u razvoju nagrađivanih industrijskih inkjet štampača. Kao jedan od ključnih lidera u industriji kodiranja i obeležavanja, Domino je postavio industrijski standard za kvalitet štampe, pouzdanost i svestranost.

 

Pogledajte proizvod