Šta je GS1 Digitalni link? Globalni standard koji povezuje pakovanje proizvoda sa digitalnim svetom

Šta je GS1 Digitalni link? Globalni standard koji povezuje pakovanje proizvoda sa digitalnim svetom

Linearni bar kod je počeo kao metod koji pomaže supermarketima da olakšaju traženje cena na prodajnom mestu (POS), a sada je postao uobičajeni standard za trgovinu širom sveta, sa globalnim specifikacijama kojima upravlja međunarodna organizacija za standarde GS1.

Mnogo toga se promenilo od 1974, međutim, dok se linearni bar kodovi i dalje skeniraju više od 6 milijardi puta svakog dana, došlo je do dramatičnog povećanja broja brendova koji koriste dodatne formate bar kodova – uključujući Data Matrix i QR kodove – da bi ispunili šire poslovne ciljeve.

U ovom blogu prenosimo razgovor sa Filom Arčerom, direktorom veb rešenja u GS1 i Polom Ridom, šefom standarda i konsaltinga u GS1 UK, o GS1 Digital Linku, novom standardu koji ima za cilj da pomogne brendovima da svoje bar kodove proizvoda postave onlajn.

Sve veća povezanost dovodi do potrebe za novom vrstom bar koda

Živimo u eri velikih podataka, a od brendova se sve više očekuje da pružaju informacije o proizvodima na lak i pristupačan način – bilo to za potrošače koji žele da saznaju više o određenom proizvodu ili prodavce koji žele da optimizuju efikasnost uz pristup tačnim podacima o proizvodima i informacije o lancu snabdevanja.

„Kao potrošač ili prodavac, ideja da nešto ne znate ili ne možete da saznate je staromodna“, sugeriše Arčer. „Ako se suočim sa proizvodom i želim da saznam odakle je došao, ili od čega je napravljen ili kako se poredi sa nečim drugim, očekujem da ću moći da saznam.“

Mnogi brendovi su odgovorili na potražnju za više podataka dodavanjem sekundarnih bar kodova u pakovanje svojih proizvoda. Jedno pakovanje može da sadrži QR kod za aplikacije koje su okrenute potrošačima, zajedno sa više drugih nosača podataka (uključujući linearne bar kodove, 2D kodove ili NFC i RFID oznake) za upotrebu na POS-u, internoj kontroli zaliha ili upravljanju operacijama lanca snabdevanja.

Međutim, posedovanje više bar kodova ne samo da zbunjuje potrošače, već može izazvati i probleme sa skeniranjem na POS sistemima i zauzima dragoceni prostor na dizajnu pakovanja.

Imajući ovo na umu, GS1 pokrenuo je poseban sistem kako bi pomogao industriji da pređe na jedan 2D kod bogat podacima, koji omogućava sve, od skladišnih mašina i POS skenera, do specijalizovanih aplikacija i pametnih frižidera za dobijanje informacija o proizvodu. Jedinstveni kod, koji bi mogao da se koristi za poboljšanje vidljivosti lanca snabdevanja, osiguranje bezbednosti proizvoda i pružanje mnoštva informacija potrošačima, kako kod kuće, tako i u prodavnici.

„Linearni bar kod je preživeo izuzetno dugo, ali sada moramo da uradimo više“, kaže Arčer. „Moramo da ažuriramo GS1 sistem da bi radio u ovom novom svetu fokusiranom na podatke – to je cilj GS1 Digitalnog linka.“

Šta je GS1 Digitalni Link?

„Ukratko – to je internet“, kaže Arčer. „Sve što radimo je da uzmemo bar kod i zalepimo ga na kraj URL-a – toliko je jednostavno.“

GS1 Digitalni Link je jednostavna struktura zasnovana na standardima za kodiranje informacija u 2D kodove koji zatim omogućavaju da te informacije postanu deo veba – omogućavajući potrošačima, prodavcima i svima koji su uključeni u širi lanac snabdevanja da pristupe nizu trenutno ažuriranih informacija o proizvodu koje kontroliše brend.

Sa GS1 Digitalnim Linkom, identifikatori se nalaze unutar bar koda, kao što je GTIN (globalni broj trgovinske jedinice – isti broj kodiran u linearnom bar kodu i koristi se za identifikaciju proizvoda na kasi) i postaju kapije za niz informacija o proizvodu.

„Ovde se radi o modernizaciji bar koda i da se to uradi na takav način da svi mogu da budu igrači u ovoj igri i da svi imaju koristi“, kaže Pol Rid. „Razvili smo standard GS1 Digitalni Link, u saradnji sa nekim od najvećih svetskih prodavaca, proizvođača i transportnih i logističkih firmi, tako da svi mogu da ga koriste.“

Kako izgleda GS1 Digitalni Link?

GS1 Digital Link standard se može koristiti sa bilo kojom vrstom 2D koda. 2D kod je ugrađen unutar „URI“-ja GS1 Digitalnog Linka – URI je u suštini URL lokacije sa GTIN-om proizvoda koji je dodat na kraju.

GS1 Digitalni link standard

2D kod se može skenirati pomoću skenera zasnovanog na slici koji će koristiti URI GS1 Digitalnog Linka za pristup informacijama o proizvodu. Ako se skener nalazi na POS-u, to se može uraditi automatski koristeći GTIN na isti način kao i sa linearnim bar kodom; ako je skener na pametnom telefonu potrošača, to se može uraditi povezivanjem korisnika na veb stranicu u vlasništvu brenda koja pruža specifične informacije o proizvodu koje kontroliše brend.

Brendovi tada mogu da izaberu da dodaju dodatne nivoe granularnosti tako što će uključiti naknadne identifikatore u niz podataka URI-ja GS1 Digitalnog Linka – to može uključivati lot i serijske brojeve proizvoda, ili, za serijske proizvode, pojedinačni kod stavke ili serijski broj.

Standard za GS1 Digitalni link

Standard omogućava prilagođavanje informacija o proizvodu u realnom vremenu, tako da, na primer, u slučaju povlačenja proizvoda, odredišne stranice mogu da se na odgovarajući način ažuriraju tako da svako ko skenira kod bude odmah obavešten.

Isti standard takođe omogućava kreiranje pravila koja mogu da koriste aplikacije i skeneri za povezivanje sa određenim korisničkim iskustvima. U suštini, to znači da se aplikacije mogu razviti da razumeju standard GS1 Digitalnog Linka i da koriste dodatne podatke u bar kodu za pristup određenim informacijama.

U medicinskom okruženju, na primer, gde pacijent zahteva informacije o medicinskom proizvodu na određenom jeziku, mogu se razviti aplikacije za čitanje bar koda proizvoda i usmeravanje pacijenta na informacije na željenom jeziku.

„To je jednostavna, ali duboka promena“, kaže Arčer. „To nas vodi od jednostavnog načina prenošenja jednog broja do niza mogućnosti – omogućavajući potrošačima, prodavcima i svima koji su uključeni u širi lanac snabdevanja da pristupe nizu informacija o proizvodima koje se trenutno mogu ažurirati, a kontrolisane su od strane brenda.

Prelazak trgovine na jedan 2D kod bogat podacima

Standard GS1 Digitalnog Linka pruža viziju budućnosti u kojoj će linearni bar kod biti zamenjen jednim, podacima bogatim 2D kodom, koji svako može da koristi za pristup informacijama koje su prilagođene njihovim posebnim potrebama.

Trenutno, neke barijere stoje na putu prelaska na jedan bar kod – na primer ogromna globalna maloprodajna infrastrukturna mreža koja je dizajnirana da radi sa linearnim bar kodovima.

„Za 2D kod potreban vam je skener zasnovan na slici – ali mnogi trenutni POS sistemi su opremljeni samo za upravljanje linearnim bar kodovima“, kaže Rid. „To znači da 2D kod sa GS1 Digitalnim Linkom trenutno može da uradi sve, osim da da zvučni signal očitavanja na kasi – ali se nadamo da ćemo to promeniti.“

Izveštaj GS1 iz Amerike otkrio je da je 82% prodavaca i 92% vlasnika brendova podržalo prelazak sa linearnog bar koda na 2D kod u narednih pet godina – međutim, malo je verovatno da ćemo videti sinhronizovani „prelazak“ sa linearnog na 2D kod uskoro.

„Ne možemo tačno reći kada će to biti“, kaže Rid. „Za sada, standard GS1 Digitalnog Linka će većini brendova pružiti opciju za jedan 2D kod, uz linearni bar kod – što je značajan korak napred.“

Da li ste zainteresovani za korišćenje standarda GS1 Digitalnog linka?

Kada su linearni bar kodovi prvi put uvedeni 1970-ih, malo ko je mogao predvideti koliko će oni postati važni. Verujemo da isto važi i za GS1 digitalnu vezu – vremenom će ovo postati alat koji će biti usvojen u svim sektorima, jer identifikacija proizvoda, automatsko prikupljanje podataka, vidljivost lanca snabdevanja i mogućnost deljenja informacija postaju sve više važni za globalno poslovanje.

Međutim, kao i kod bilo kog koda proizvoda, bar kod sa GS1 Digitalnim Linkom može biti efikasan samo ako je ispravno odštampan. Posedovanje odgovarajućeg sistema za štampanje 2D kodova i proveru kvaliteta i ispravnosti odštampanog koda je, prema tome, ključno da bi se obezbedilo da brendovi mogu maksimalno iskoristiti ovaj standard.

Ako razmišljate o dodavanju 2D koda sa GS1 digitalnim linkom na pakovanje vašeg proizvoda i trebate više informacija o tome kako to najbolje učiniti, kontaktirajte nas.

Kao generalni zastupnik i ovlašćeni serviser široke Domino palete u oblasti industrijskog obeležavanja i kontrole, u Elmedu smo ponosni što možemo ponuditi niz globalno usklađenih rešenja za kodiranje i specijalizovane sisteme za verifikaciju koda, kako bi zadovoljili zahteve za sve industrije i tipove pakovanja.

Dodatne informacije o GS1 Digital Link standardu dostupne su na GS1 veb lokaciji: https://vvv.gs1.org/standards/gs1-digital-link

 

*Tekst bloga preuzet sa https://www.domino-printing.com/en/blog/2022/what-is-the-gs1-digital-link?utm_source=bambu&utm_medium=social&utm_campaign=advocacy&blaid=2798202