Šta je rukovanje proizvodom? Osnova visokokvalitetnih kodova za sledljivost

Šta je rukovanje proizvodom? Osnova visokokvalitetnih kodova za sledljivost

Nova dimenzija barkodova

Dvodimenzionalni barkodovi postaju uobičajen dodatak na pakovanju proizvoda – tome su doprineli razni faktori poput globalizacije, online trgovine i potrebom za snažnijim metodama u borbi protiv falsifikovanja proizvoda. U raznim industrijama, uključujući evropsku farmaceutsku i duvansku industriju, 2D kodovi postali su regulatorni zahtev.

Njihov uspeh dostigao je toliki nivo da je u maju 2020.godine globalna organizacija za standarde GS1 započela inicijativu za podršku usvajanju 2D kodova na prodajnom mestu (POS terminali) sa novim standardom za barkodove – GS1 Digitalnim Linkom. Standard će olakšati upotrebu 2D kodova u sistemima na prodajnom mestu i omogućiti postepeni prelazak sa standardnih linearnih bar kodova.

Višestruki su benefiti upotrebe 2D kodova umesto tradicionalnih linearnih barkodova – 2D kodovi omogućavaju uključivanje više informacija unutar jednog koda, obuhvatajući dinamičke podatke, a olakšavaju serijalizaciju i širu sledljivost. Međutim, kompleksnost 2D kodova ima svoje izazove.

Izazov kod 2D kodova

Kako bi 2D kodovi bili efektno skenirani – potpuni je imperativ da budu ispravno odštampani. Ovo je posebno važno kada se 2D kodovi koriste u regulatorne svrhe kao što je slučaj sa duvanskim, farmaceutskim ili medicinskim uređajima, i biće sve važnije kada se budu razmatrili za upotrebu na POS terminalima.

Sa varijabilnim 2D kodovima ovo predstavlja specifičan izazov jer dinamički podaci mogu zahtevati kodiranje proizvoda koji su već napunjeni i/ili upakovani. Jednostavno „pričvršćivanje“ uređaja za kodiranje na postojeću proizvodnu liniju možda nije optimalno rešenje, jer često proizvodne mašine nisu dizajnirane imajući u vidu kodiranje proizvoda.

Šta je rukovanje proizvodima?

Rukovanje proizvodom ili „prezentacija proizvoda“ uređaju za kodiranje je od suštinskog značaja za postizanje visokokvalitetnih kodova. Proizvođači koji odluče da kodiraju proizvode u liniji bez efikasnog rukovanja proizvodima biće podložni varijacijama proizvodne linije koje mogu uticati na kvalitet konačnog koda, što može uključivati:

Pozicija proizvoda: Male varijacije u poziciji proizvoda mogu rezultirati time da se kod aplicira na pogrešno područje, da bude nepotpun ili čak da potpuno nedostaje.

Udaljenost proizvoda od štampača: Ukoliko je proizvod pozicioniran previše blizu ili previše daleko od štampača, to može dovesti do zamućenih i nečitljivih kodova.

Ugao proizvoda: Mala rotacija u pozicioniranju proizvoda, čak i ako je za samo nekoliko stepeni, može dovesti do deformisanih kodova.

Brzina linije: Minimalne fluktuacije brzine će uticati na kvalitet koda što dovodi do stisnutih ili rastegnutih kodova.

Vibracije transportera: Pri velikim brzinama, minimalne vibracije mogu uticati na kvalitet koda što dovodi do niskog kvaliteta, zamućenih ili talasastih kodova.

Izazovna geometrija proizvoda: Određeni tipovi pakovanja mogu biti izazov za standardno podešavanje kodiranja.

U najboljem slučaju, 2D kod lošeg kvaliteta koji je rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom će uzrokovati veliki broj odbijanja, prerade i neispravne zalihe. 2D kodovi lošeg kvaliteta takođe mogu da utiču na linije koje zahtevaju agregaciju serijalizovanih proizvoda. Posledice mogu biti još teže ako nečitljivi 2D kod napusti fabriku neprimećen. Brendovi se mogu suočiti sa ogromnim kaznama, gubitkom poslovanja, opozivom proizvoda i potencijalnim pravnim implikacijama.

Šta je rešenje?

Rešenje za rukovanje proizvodom po meri može da reši sve gore pomenute probleme u vezi sa kvalitetom koda, tako što će obezbediti optimalnu i doslednu isporuku proizvoda opremi za kodiranje. Optimalno rešenje će biti dizajnirano na osnovu nekoliko različitih razmatranja uključujući:

Proizvod i vrstu pakovanja: Faktori kao što su oblik komada ambalaže, tip podloge i težina napunjenog pakovanja mogu biti presudni. Pakovanje cigareta je lagano i pravilnog oblika, ali će limenke za piće biti teže kodirati.

Zahteve koda: Tip koda, položaj i rezolucija su odlučujući faktori. Mnogi mašinski čitljivi kodovi imaju minimalne zahteve za veličinu i zahtevaju upotrebu tehnologije štampanja visoke rezolucije.

Postojeće proizvodne specifikacije: Ako je rešenje za kodiranje integrisano u postojeću proizvodnu liniju, moraće da bude dizajnirano sa postojećim specifikacijama na umu, kako ne bi usporilo proizvodnju ili smanjilo OEE (overall equipment effectiveness odnosno ukupna efikasnost opreme).

Uzimajući u obzir gore navedeno, rešenje po meri može da koristi više tipova tehnologije za rukovanje gotovim proizvodima i njihovo predstavljanje uređaju za kodiranje za konačno štampanje.

U zavisnosti od vrste proizvoda, ovo može uključivati robotske ruke, specijalizovane transportere, točkove ili kolica za proizvode i pokretače. Ovi uređaji mogu da koriste različite metode za rukovanje proizvodima, sa različitim nivoima sile za delikatne i robusne proizvode. Rukovalac po meri može da se razvije sa pneumatskim ili servo-električnim bočnim (side) ili „top & bottom“ kaiševima, kao što je dokazano sa Dominovim rešenjem za rukovanje farmaceutskim proizvodima i duvanom, ili čak magnetnim ili vakuumskim rešenjima.

Pored poboljšanja ukupnog kvaliteta koda, rešenja za rukovanje proizvodom po meri mogu da se razviju kako bi se omogućilo dodatnim procesima koji omogućavaju prethodnu ili naknadnu obradu podloge, gde je to potrebno, a kada se koriste zajedno sa sistemima za vizuelnu inspekciju, takođe mogu pomoći da se daju kritične informacije za praćenje operacija. Sistem za rukovanje će takođe uvek uključivati automatizovani uređaj za odbacivanje i može se koristiti za druge „nekodirajuće“ zahteve. Dobar primer za to je opcija „Verifikacija poreskog pečata“ na stanici za kodiranje, koja proverava da li je poreski pečat ispravno primenjen. Isti uređaj za odbacivanje se tada može koristiti za bilo koji proces.

Zaključak

Prilikom primene kodova direktno na ambalažu proizvoda, neophodno je razmotriti da li proizvodi mogu biti adekvatno kodirani na licu mesta ili je potrebno rešenje za rukovanje proizvodom. Rešenja za rukovanje proizvodima, kao što su Elmed rešenja sa Domino opremom, pomoći će da se poboljša ukupni kvalitet koda na liniji, pomažući proizvođačima da poboljšaju OEE smanjenjem otpada, povećanjem efikasnosti proizvodnje i smanjenjem ukupnih troškova rada.

 

*Izvor:Tekst preuzet i preveden sa zvaničnog Domino portala https://www.domino-printing.com/en/blog/2022/product-handling-blog-1-traceability?utm_source=bambu&utm_medium=social&blaid=3064262

Pogledajte proizvod