Etiketirati ili ne – štampanje na kutijama tokom trajanja neizvesnosti u lancu snabdevanja

Etiketirati ili ne – štampanje na kutijama tokom trajanja neizvesnosti u lancu snabdevanja

Šta bi se desilo kada na lekovima ili hrani ne bi postojale etikete koje bi upućivale konzumente na kritične informacije o proizvodu?

Često ne razmišljamo dovoljno o etiketama i njihovom značaju, ali trenutna situacija sa nestalnošću etiketa u lancu snabdevanja dovodi u opasnost radna mesta, dobrobit ljudi i ekonomiju.

Samo u Evropi, 240 milijardi etiketa godišnje se koristi u raznim sektorima i na informacije na tim etiketama oslanja se 500 miliona potrošača. Industrija etiketa i industrija ambalaže sa prilično uskim mrežama ima 3000 specijalizovanih dobavljača samolepljivih etiketa i rešenja (sistema) za obeležavanje, sa skoro 10 000 zaposlenih koji pokrivaju 75% ukupnog obima tržišta u Evropi.

Sve što je potrebno je da se samo jedan element u lancu snabdevanja poremeti i to pokreće lančanu reakciju.

Aktuelni problemi u lancu snabdevanja etiketama

Postoji nekoliko pretnji za industriju etiketa uključujući štrajkove, probleme sa dostupnošću sirovina i dostupnošću radne snage. Nedavni spor između fabrika za proizvodnju papira i sindikata radnika u papirnoj industriji doveo je do toga da su se rokovi isporuke produžili na tri meseca. Štrajk je okončan 22. aprila ali daleko smo od toga da je pretnja lancu snabdevanja okončana.

Troškovi sirovina i materijala rastu i malo je verovatno da će se ovaj trend uskoro završiti.

Oko 80% izvoza suncokretovog ulja dolazi iz Ukrajine i Rusije, a sukob između dve zemlje je doveo do povećanja cena suncokretovog ulja. Mnogi proizvođači su prešli na alternativna ulja – iako ovo može izgledati kao dobro rešenje, povećana potražnja za ovim alternativama je takođe podigla njihove cene. Uz kašnjenje sa etiketama, obeležavanje proizvoda možda neće održavati zamenu suncokretovog ulja do šest meseci.

Dostupnost radne snage je još jedan izazov koji utiče na preduzeća. Iako automatizacija nije novi trend, mnoge kompanije još uvek ručno apliciraju etikete na svoje proizvode. Vreme i resursi koji se troše na zapošljavanje, obuku i zadržavanje osoblja pokazuju se kao problem za mnoge organizacije, uzrokujući zastoje i tenzije u proizvodnji.

Ova pitanja i mnoga druga, stvaraju problem u elementu pakovanja u proizvodnom procesu.

Kako da rešite probleme sa etiketiranjem

Tehnologije i rešenja za štampanje koja su danas dostupna mogu vam pomoći da budete proaktivni i da sa većom sigurnošću upravljate ovim problemima u lancu snabdevanja.

Dva najčešća rešenja za obeležavanje kutija i pakovanja su Print&Apply etiketiranje i direktno štampanje poruke mastilom na kutiju.

Print and Apply etiketiranje

Print and Apply etiketiranje vam omogućava da kreirate i aplicirate etikete direktno na proizvode i pakovanje – rešenja su optimizovana za jednostavnu upotrebu, niske troškove i efikasnost.

Ova tehnologija „štampanje i apliciranje“ kao što je Domino M-Serija, primenjuje etiketu direktno na kutije ili ambalaže, na proizvodnoj liniji. Ovo generalno znači da se bela pozadina koristi za bar kodove, što može pomoći da se ispune zahtevi kvaliteta za kriterijume maloprodajne i proizvodne industrije. Na primer, GS1 standardi koji su usvojeni, pružaju prodavcima i dobavljačima jasne smernice o tome koji mašinski čitljiv kod treba da se koristi i koji kvalitet koda je prihvatljiv.

Integrisanje softvera za automatizaciju kodiranja sa Print and Apply rešenjem može pomoći da se eliminišu sve greške pri unosu operatera, koje mogu dovesti do opoziva ili kažnjavanja prodavaca. Druge potencijalne opcije uključuju track and trace i ERP povezanost.

Proces je automatizovan za primenu etikete na bilo koju stranu kutije ili kartona i postoji fleksibilnost u veličini zbog različitih dimenzija etikete.

Video Domino Print&Apply sistem M230i-TB u kompaniji Coca Cola HBC

Direktno štampanje poruke mastilom na kutiju

Neki proizvođači godinama koriste iste metode. Takav pristup, sa jedne strane može biti neefikasan sa stanovišta finansijskog troška, a sa druge strane, sa stanovišta proizvodnog otpada. Brzina i kvalitet aplikacije su od vitalnog značaja za kompanije a oba se mogu postići uz pomoć automatizacije procesa.

Domino Cx-serija inkjet štampača koju naša kompanija ima u ponudi, pruža visokokvalitetne kodove, savršeno definisane, koji se kodiraju direktno na spoljašnjim pakovanjima proizvoda. Takođe, Cx-serija koristi mastila koja su 100% na bazi biljnog ulja i optimizovana je za minimalnu upotrebu mastila, što dodatno pomaže smanjenju otpada.

Kako bi izašla u susret različitim zahtevima, uz pomoć ove tehnologije štampe pokriva se velika površina za štampanje bilo da ste proizvođač hrane ili pića, farmaceutska kompanija ili proizvođač drugih proizvoda koji se pakuju u kutije.

Domino Cx serija može da radi zajedno sa našim softverima (LoupeCode, LoupeBag, LoupeWeight) za automatizaciju kodiranja kako bi se eliminisale greške pri ručnom unosu podataka i obezbedila opciona integracija sa postojećim ERP ili MES sistemima.

Video Cx350i - štampa velikih karaktera na kutijama u Coca Cola HBC

Održivost

Ne samo da ova digitalna rešenja za štampu mogu da vam pomognu da izbegne probleme u lancu snabdevanja, ona mogu da vam pomognu da učinite vaše poslovanje ekološki prihvatljivijim.

Konzumenti sve češće biraju brendove koji ograničavaju svoj uticaj na planetu. Morate biti svesni koliko energije, vremena i sirovina koristite – odnosno trošite – i da identifikujete tačke koje možete učiniti održivijim unutar svog lanca snabdevanja. Smanjenje neefikasnosti kodiranja putem automatizacije pomaže u eliminisanju otpada, uštedi vremena i smanjenju troškova za proizvođače.

Izvesnost u vremenima neizvesnosti

Problemi u lancu snabdevanja su globalan izazov, i do sad se pokazalo da neće predstavljati samo kratkoročan problem. Agilnost i automatizacija su koncepti i alati koji profesionalcima u proizvodnji mogu da obezbede određene nivoe sigurnosti u ekstremno nepredvidivim vremenima. Ključno je da vaš biznis pronađe način da se suprotstavi uticaju ovih događaja - primena kodova ili etiketa direktno na kutije je potencijalna prilika za kontinuirano poboljšanje za sve proizvođače.

*Izvor: To Label Or Not To Label (domino-printing.com)

Pogledajte proizvod