Pet izazova u proizvodnji i kako ih prevazići – priprema za budućnost rada

Pet izazova u proizvodnji i kako ih prevazići – priprema za budućnost rada

Proizvodna industrija je pretrpela značajne izazove u proteklih nekoliko godina. Problemi u proizvodnom lancu snabdevanja, sve veći nedostatak radne snage, pritisci izazvani pandemijom Covid-19 kao i konstantnim globalnim političkim previranjima koji su stvorili veoma izazovnu i neizvesnu ekonomsku perspektivu.

U tekstu ćemo istražiti pet najvećih izazova sa kojima se proizvođači danas suočavaju i razgovarati o tome koje korake da preduzmu i koju tehnologiju da koriste da bi se ti izazovi pretvorili u mogućnosti potrebne za postizanje rasta.

1. Lanci snabdevanja u previranju

Mnoge kompanije mogu da se pozabave nekim od problema u lancu snabdevanja koje vidimo danas, ili u najmanju ruku olakšaju upravljanje njima, koristeći pametne sisteme i automatizaciju.

Automatizacija se može koristiti za povećanje kontrole i agilnosti u fabrikama stvaranjem ponovljivih procesa koji poboljšavaju efikasnost i smanjuju rizik od skupih grešaka. Jedan od načina da se to postigne je pomoću automatizovanih rešenja za kodiranje, kao što je Dominov QuickDesign.

Automatizacija kodiranja može smanjiti rizik od grešaka u kodiranju i povezanih zastoja i obezbediti vidljivost u realnom vremenu šta se dešava na proizvodnoj liniji. Ovi faktori podstiču efikasnije proizvodne operacije, pri čemu proizvođači koriste proizvodne podatke da unapred planiraju rad i održavaju linije u toku, kako bi poboljšali ukupnu efikasnost proizvodne linije.

Touch panel sa quick design softverom

2. Nedostatak proizvodnih veština

Industrija 4.0, proširena stvarnost i Cloud sistemi su ključni za rešavanje trenutnih problema sa nedostatkom radnika. Proizvođači bi trebalo da se trude da automatizuju rutinske, ručne zadatke kako bi ostali u funkciji i da osiguraju da se radna snaga prisutna na liniji, iskoristi na najbolji mogući način.

Daljinsko praćenje može da održava neometano funkcionisanje proizvodnje uz smanjenu radnu snagu, a mašine opremljene vezom u Cloud-u, kao što je Domino Cloud, mogu da obezbede proizvodne podatke, praćenje performansi i prediktivna upozorenja o greškama.

Kompanije takođe mogu da traže od dobavljača opreme da pomognu u održavanju mašina. Elmedova HELP US linija omogućava servisnim inženjerima da komuniciraju sa proizvodnim osobljem na liniji i rešavaju probleme sa mašinama u realnom vremenu ili  da stignu na lice mesta sa potpunim razumevanjem problema.

3. Kontrola kvaliteta i smanjenje otpada u proizvodnji

Svaka proizvodna linija treba da ima rigorozne procese kontrole kvaliteta kako bi se osiguralo da se kvalitet proizvoda adekvatno prati, što pomaže u poboljšanju ukupne efikasnosti i smanjenju otpada. Najefikasniji način da se ovo olakša je inspekcija putem automatizovanih sistema – kao što je Dominova R-Serija.

Koristeći automatizovane sisteme za vizuelnu inspekciju, proizvođači mogu da obezbede da su njihovi proizvodi adekvatno kodirani i da identifikuju gde problemi na liniji mogu dovesti do problema sa kodiranjem. Sistemi za vizuelnu inspekciju mogu da obezbede upozorenja ili automatsko zaustavljanje linije kada se dostigne prag greške kako bi se omogućilo preventivno delovanje i otklanjanje problema.

vizuelna inspekcija sa Domino R-serijom

4. Efikasnost proizvodnje

Prikupljanje podataka i analiza putem podataka iz Clouda omogućavaju proizvođačima da prate performanse u proizvodnim linijama i razumeju koliko efikasno funkcionišu procesi. Ovo pomaže da se stvari odvijaju glatko i da se identifikuju oblasti za poboljšanje.

Menadžeri proizvodnje mogu da koriste podatke u Cloud-u, da posmatraju proizvodnju u realnom vremenu i identifikuju sve promene u izlazu koje mogu značiti problem, kao i da rade sa dobavljačima da preduzmu korektivne mere kako bi proizvodne linije nastavile da rade.

U slučaju Domina, mašine opremljene vezom sa Cloud-om mogu da identifikuju greške i kontaktiraju servisno osoblje kako bi dogovorili intervenciju, često pre nego što korisnik sazna za problem.

Daljinsko praćenje preko Cloud-a takođe može omogućiti prikupljanje istorijskih podataka o proizvodnji koje proizvođači mogu koristiti za planiranje scenarija i simulaciju. Proizvođači mogu da rade sa osobljem za podršku kako bi primenili efikasnost kako bi poboljšali produktivnost i maksimizirali ukupnu efikasnost opreme.

Tokom vremena, analiza podataka se može koristiti za razvoj optimalnih uslova za proizvodnju sa minimalnim zastojima i konzistentnim, visokokvalitetnim rezultatom.

5. Održivost

Mnogi alati i sistemi koji su dostupni da pomognu proizvođačima da prevaziđu proizvodne izazove takođe mogu pomoći kada je reč o održivosti i smanjenju otpada u proizvodnji. Industrija 4.0 i pametna rešenja pružaju odličnu osnovu za održivu proizvodnju.

Proizvođači koji optimizuju svoju proizvodnju sa ovim sistemima i procesima biće u boljoj poziciji da ispune neto nulte ciljeve tako što će osigurati da se materijali i energija koriste za stvaranje visokokvalitetnih proizvoda, a ne otpad.

Partner za uspeh

Najistaknutiji izazovi sa kojima se danas suočavaju proizvođači, mogu se rešiti putem pametne tehnologije i inteligentnog korišćenja podataka, ali to nije lako uraditi samostalno.

Saradnja sa partnerom od poverenja sa iskustvom u radu sa industrijom 4.0 je ključno za prevazilaženje trenutnih izazova u proizvodnji i korišćenje dostupnih prilika, za pripremu sistema, procesa i radnika za budućnost rada.

U Elmedu imamo pristup kompletnoj Domino tehnologiji, potpuno obučene servisne inženjere i napredan pristup industriji 4.0 usredsređen na izbor odgovarajućih opcija za svakog kupca.

Stojimo vam na raspolaganju za više informacija. 

*Izvor: Overcoming Top Five Manufacturing Challenges | Domino Printing UK (domino-printing.com)