Automatska kontrola štampe: Zašto bi svaki proizvođač to trebao da uzme u razmatranje?

Automatska kontrola štampe: Zašto bi svaki proizvođač to trebao da uzme u razmatranje?

Efikasnost vaših operacija kodiranja može uticati na to koliko će vaše poslovanje biti uspešno ili ne.  Automatska kontrola štampanja donosi doslednost, brzinu i tačnost vaših kodova, smanjujući rizik od nečitljivih kodova i lažnih odbacivanja. U okruženjima sa dinamičnom proizvodnjom, nepouzdano kodiranje može izazvati velike troškove.

Čak i u najpovoljnijim uslovima greške u kodiranju mogu biti teško uočljive. Ali u sektoru robe široke potrošnje (FMCG) to je skoro nemoguće. Proizvodne linije u ovom sektoru kreću se brzo. Primer: nije neuobičajeno da linije za konzervirane proizvode rade brzinom od 2.000 konzervi u minuti. Ako imate proveru tačnosti koda na konzervi na liniji na svakih 30 minuta, u suštini proveravate jednu konzervu na svakih 59.999 konzervi.

To je problem.

Greške u kodiranju su neverovatno skupe. Povlačenje proizvoda može prilično da košta i može da ugrozi višemilionske ugovore sa kupcima. Dobre vesti su da smo ušli u eru automatske kontrole štampe – tako da nema više nepotpunih, neusklađenih ili nečitkih kodova. Automatska kontrola štampe donosi doslednost u vaše operacije kodiranja eliminisanjem lažnih odbacivanja i uklanjanjem rizika povlačenja proizvoda zbog grešaka u kodiranju.

Šta je automatska kontrola štampe?

Kao što samo ime govori, sistemi automatske kontrole štampe, automatski detektuju greške i neusaglašenosti u kodiranju. Većinu sistema je lako uspostaviti,  lepo se uklapaju u proizvodna okruženja i zahtevaju samo minimalnu obuku. Međutim, i dalje bi trebalo da razmotrite elemente kao što su kutije za praćenje ili stanice za odbacivanje.

Primeri grešaka u kodiranju do kojih može doći tokom proizvodnje

Iznad: Mnoge greške u kodiranju mogu da se pojave na vašim proizvodima, koje na kraju mogu da utiču na brend pakovanje sa kojim se kupac susreće, kao i na sveukupnu proizvodnu efikasnost i sledljivost.

Smanjenje ljudske greške

Smatra se da će ljudski operater napraviti deset grešaka na svakih 600 unosa kodiranja. Ljudska greška je takođe neizbežna kada se radi o proveravanju kodova, kada je moguće da se netačni kodovi  provuku. Osim toga, ručno proveravanje postojanja grešaka troši puno vremena i živaca. Stoga, usvajanje automatske kontrole štampe smanjuje rizik od grešaka u kodiranju i omogućava vam da preraspodelite ljudske resurse na druge oblasti u vašem proizvodnom pogonu.

Identifikovanje mašinske greške

Ponekad mašine mogu da pogreše. Bilo da je to zbog prirodnog procesa habanja ili zbog lošeg praćenja redosleda održavanja, vaša tehnologija kodiranja bi mogla da proizvede nečitljive ili pogrešno odštampane kodove bez vašeg znanja.  Automatska kontrola štampe detektuje svaku grešku, svaki put.

Ušteda novca

Ponovno obeležavanje ili povlačenje serije štampe mogu da koštaju mnogo. To je skupa greška...

Sačuvana reputacija brenda

... i to pre nego što uložite novac koji biste mogli da izgubite od izgubljene vere u vaše operacije proizvodnje i pakovanja. Kupci sve više zahtevaju dosledno kodiranje - posebno u sektoru robe široke potrošnje, gde proizvođači mogu pretrpeti stroge sankcije od trgovaca na malo kada postoje greške kodiranja i obeležavanja.

Ušteda vremena

Vreme koje provedete u ponovnom obeležavanju proizvoda je vreme koje biste mogli da provedete kodirajući nešto drugo – a vreme je novac. Najbolji automatski sistemi kontrole štampe obrađuju kontrolne slike u ekstremno kratkim vremenskim ciklusima (pričamo o milisekundama). To znači da najbolje tehnologije mogu da rade sa svim brzinama linija – čak i kod zahtevnih linija za konzerviranje i flaširanje.

Potpuni revizijski trag

Najbolji automatski sistemi kontrole štampe kreiraju sveobuhvatne izveštaje i evidenciju revizije na osnovu podataka koje sakupljaju. Oni se mogu čuvati ili unutar same aplikacije ili mogu biti prosleđeni na drugo mesto putem internet konekcije. To vam omogućava proverljiv trag kroz čitav proizvodni ciklus.

Zaključak: zašto je automatska kontrola štampe važna?

Greške kodiranja mogu biti skupe i mogu prouzrokovati probleme počevši od zaustavljanja linija i ponovnog proizvodnog ciklusa do povlačenja proizvoda; kako se brzine linija povećavaju, umnožava se i mogućnost neotkrivenih grešaka kodiranja. Automatska kontrola štampanja je pametan i jednostavan način za proveru tačnosti i čitljivosti kodova, pomaže vam da zaštitite svoj ukupan rezultat, poboljšate efikasnost svog poslovanja i na kraju zaštitite svoj brend.