X-ray sistemi

Predstavljamo najsavremenije rešenje na polju X-ray inspekcije–Loma X4. U pitanju je potpuno automatizovano rešenje koje nudi inspekciju kontaminacije i defekta proizvoda pri bilo kojim linijskim brzinama

Automatski detektuje kontaminacije koje izazivaju:

 • metali – čak i unutar metaliziranih pakovanja kao što su aluminijumske konzerve ili metalizirani film bez gubitka osetljivosti,
 • kalcifikovane kosti,
 • staklo,
 • PVC, TFE plastike,
 • kamen, keramiku, cement,
 • gumu,
 • zgrudvani šećer ili arome.

Pored svega navedenog Loma X4 može takođe istovremeno da detektuje:

 • nedostajuće proizvode,
 • ukupnu masu pakovanja ili vaganje po zonama čime omogućuje visoku  tačnost merenja pri velikim brzinama,
 • loše oblikovane ili slomljene proizvode.
X-ray sistemi

Napredni softver koji Loma koristi za obradu slika pri X-ray skeniranju će automatski kalibrisati skener za svaki proizvod i podesiti optimalne nivoe skeniranja. Ovo omogućuje najbolje performanse podešavanja, proizvod po proizvod. Osetljivost se održava bez obzira na varijacije  u gustini, obliku ili veličini proizvoda.

Loma proizvodi širok opseg  robusnih, user-friendly, pouzdanih sistema da bi izašla u susret rastućim standardima u proizvodnji hrane i lekova, kako za pakovane tako i za rinfuzne i tečne/pumpane proizvode. Instaliranjem Loma X4 poboljšavate kvalitet Vašeg proizvoda i štitite svoj brend.

Vodič kroz X-ray tehnologiju

X-ray sistemi za inspekciju brzo postaju  standardni element fabrika za proizvodnju hrane širom sveta. Prednosti koje X-ray ima u odnosu na standardne metal detektore i protočne vage ih čini veoma važnim delom opreme za mnoge kompanije.


Tehničke prednosti

Loma X-ray sistemi za inspekciju detektuju kontaminaciju metalom mnogo bolje od standardnih metal detektora, a osim toga detektuju i nemetalne kontaminacije, nedostajuće, lakše ili oštećene proizvode.

 • Na detekciju metala ne utiče folija ili metalizirano pakovanje,
 • Odlična detekcija nerđajućeg čelika,
 • Nema smetnji izazvanih efektom okruženja kao kod standardnih metal detektora,
 • Detektuje nemetalne kontaminacije poput stakla, kamena, kalcifikovanih kostiju, plastike, gume, keramike, cementa, PVC, TFE...
 • Identifikuje nedostajuće proizvode, oštećene proizvode i proizvode sa manjom masom od standardne.

Mogućnosti X-ray

X-ray sistemi mogu da detektuju prisustvo sledećih kontaminata:

 • metal,
 • non ferous metali u foliji, uključujući i prohrom,
 • staklo,
 • kamenje,
 • kosti (samo kalcifikovane),
 • PVC plastiku,
 • TFC (teflonsku) plastiku,
 • keramiku i beton,
 • zgrudvani šećer ili arome,
 • mlečne proizvode, jaja,
 • meso, živinu i ribu,
 • nedostajući proizvod...