Loma

Metal detektori i X-ray inspekcijski sistemi

Loma systems je vodeći svetski proizvođač sistema za inspekciju kontaminacije proizvoda

Loma systems snadbeva industriju prerade i pakovanja hrane, olakšavajući usklađenost sa internacionalnim standardima o bezbednosti hrane, propisa o težini i kodeksa maloprodajne prakse, dok identifikuje defekte na proizvodu i eliminiše kontaminaciju širom prehrambene industrije.

Loma systems mogu služiti svim Vašim potrebama za sigurnosnom inspekcijom hrane i sa preko 40 godina iskustva u proizvodnji metal detektora, protočnih vaga, X-ray sistema i kombinovanih sistema, Loma je razvila filozofiju kojom svoje ime čini sinonimom za sigurnu, pouzdanu i izdržljivu opremu, koja obezbeđuje maksimalno vreme rada.Sistemi za detekciju kontaminacije proizivoda: