Loma

Metal detektori

Patentirani Loma IQ4 metal detektori su prvi detektori koji zaista nude rad sa varijabilnim frekvencijama i IP69K zaštitom za rad u industrijskim okruženjima. Mogu da rade na frekvencijama od 40 do 900 kHz i sa mogućnošću, da se u jako kratkom vremenu, promeni operaciona frekvencija, eliminišući nedostatke i ograničenja iz prošlosti, kada su detektori imali jednu ili svega par radnih frekvencija. Promene u vrsti proizvoda, koje zahtevaju promenu frekvencije više ne zahtevaju skupo i nepraktično prepodešavanje od strane servisnih inženjera. Odgovarajuća operativna frekvencija je ključ za najbolju detekciju nerđajućeg čelika koji se koristi u industriji hrane, pića i farmaceutskoj industriji.

Dosledne performanse

Ovi detektori imaju jedinstven dizajn kućišta i namotaja jezgra i upravo zbog toga su imuni na efekte vibracija, električnih smetnji i temperaturnih razlika, koji su ranije često izazivali loše performanse detektora.

Vrhunska pouzdanost

Najsavremenije tehnologije se koriste da spoje nerđajući čelik, plastiku i smolu u jedinstvenu celinu, koja sprečava prodiranje vode i prašine i time osigurava poželjno i stabilno radno okruženje za robusnu elektroniku i namotaje jezgra.

Jasne, jednostavne kontrole za korišćenje

Oznaka IQ4 dolazi sa multijezičnim grafičkim kolor ekranom osetljivim na dodir i ima intuitivni meni sa ikonama od kojih svaka sadrži i opciju ’’Help’’. Ažurirani VFD IQ4 kontrolni panel sa membranskom tastaturom je veći, sa boljim kontrastom i lakši za upotrebu. Oba su dizajnirana kako bi se omogućilo da operateri sa jasnim informacijama i dozvolom za pristup mogu koristiti široki spektar standardnih mogućnosti, koje unapređuju detekciju metala u modernim proizvodnim okruženjima.

Loma sistemi detekcije metala sadrže i:

Automatsku selekciju frekvencije rada
Gotovo momentalno prilagođavanje novim proizvodima i pakovanjima.

Automatsko učenje proizvoda
Veoma jednostavno se kalibriše i automatski uči karakteristike i podešavanja za do 100 različitih proizvoda.

Poboljšan validacioni sistem performansi (PVS) za HACCP saglasnost
PVS automatski podseća operatera da testira performanse u već podešenim intervalima, u skladu sa HACCP zahtevima. PVS sistem se ne oslanja na pretpostavku da će operater verifikovati rezultate testa i pri testiranju se koriste samo specifični test uzorci. Ova jedinstvena funkcija znači da rezultati testiranja ne mogu biti falsifikovani i automatski se pohranjuju u sistem. LomaEnet se može povezati sa svakim metal detektorom preko etherneta i svaki test rezultat se može pohraniti na umreženi PC kako bi pomogao usaglašavanju rada sa HACCP.

Logovi detektovane kontaminacije
Ako se metali detektuju u Vašem proizvodu, log detektovane kontaminacije se pohranjuje u listu svih detektovanih kontaminacija i pokazuje kolike su bile. Ovaj log je ključan u identifikovanju potencijalnih šablonskih kontaminacija i praćenja i lociranja njihovog izvora. Logovi i izveštaji se mogu preuzeti na USB stick kod IQ4 modela.

Mogućnost povezivanja sa upravljačkim sistemom fabrike
IQ4 se mogu povezati na upravljački sistem fabrike preko standardnih industrijskih ethernet priključaka.

 Vodič za Metal Detektore