D-serija i-Tech

Male stvari mogu da naprave veliku razliku

CO2 Laser  

Optimalna kombinacija malih karaktera i velikih benefita
D-serija CO2 laseri u rasponu snage od 10 W, 30 W i 60 W zadovoljavaju sve potrebe kodiranja na širokom spektru materijala, za linije malih i velikih brzina, za ispis osnovnih i kompleksnih kodova.

Domino D-serija

Više fleksibilnosti – jednostavna integracija

D-serija postiže fleksibilnost pomoću male i-Tech glave za skeniranje, koja je povezana na lasersku cev uz mogućnost više pozicija za montažu. Glava za skeniranje može se rotirati za 90 stepeni i sa integrisanim montažnim šinama omogućava instalaciju D-serije lasera na većinu ograničenih pozicija.

Veće performanse – veća efikasnost

i-Tech glave za skeniranje nisu samo najmanje već i najbrže, što se postiže kroz optimalnu kontrolu preko ogledala i softvera. U ponudi su dostupne dve opcije glava za skeniranje radi zadovoljenja različitih aplikacija, sa i-Tech 15 glavom za skeniranje koja obezbeđuje izuzetan kvalitet koda pri kodiranju većih površina, kao što je razmotana folija. Laseri D-serije obezbeđuju rešenja u skladu sa propisima za potrebe serijalizacije u skladu sa zahtevom Evropske direktive o falsifikovanju medicinskih preparata (EU Directive 2011/62/EU), kodom i 2D datamatrix kodom.

Veća zaštita i pogodnost – veća pouzdanost i ušteda vremena

Laseri D-serije konstruisani su da traju. IP 65 verzija za robustno i vlažno okruženje dodatno štiti lasersku cev ne povećavajući spoljašnje dimenzije. Laserom se može upravljati sa bilo kog Domino intuitivnog daljinskog TouchPanel-a ili preko svog web  interfejsa sa bilo kog industrijskog PC računara – pojednostavljeni Domino QuickStep korisnički interfejs omogućava jednostavnu kontrolu i izveštaje o statusu.


Modeli laserskih kodera:

  • D120i / D320i – 10 W i 30 W verzije za osnovne i kompleksnije potrebe kodiranja,
  • D620i – 60 W verzija velike snage je jednostavno rešenje za najkompleksnije zahteve kodiranja i pri velikim linijskim brzinama.

Ključne prednosti:

  • Raspon snage lasera od 10 W, 30 W i 60 W za potrebe svih vrsta kodiranja,
  • Fleksibilan, kompaktan i lak za montažu,
  • i-Tech  glava za skeniranje – najbrža na tržištu za velike linijske brzine i kompleksne zahteve kodiranja,
  • Opcija velikog polja za obeležavanje za aplikacije kao što je razmotana folija,
  • Konstruisan da traje – minimum zahteva za servisom i visoka pouzdanost,
  • Patentirana i-Tech RapidScan tehnologija - 20 % brža za neke aplikacije pri velikim brzinama,
  • QuickStep - jedinstven pojednostavljen korisnički interfejs ,
  • Opcioni intuitivni daljinski TouchPanel.