01. sep 2023.

Dvostruki sistem protiv zastoja u proizvodnji

Povećanje vašeg produktivnog radnog vremena i OEE

Vreme neprekidnog rada je razlika u vremenu između pokretanja proizvodne linije i zaustavljanja iz bilo kog razloga tokom planiranog ciklusa proizvodnje.

Kako efikasnost proizvodne linije direktno utiče na profit, optimizacija vašeg učinka može napraviti veliku razliku u ukupnom uspehu. Može da poboljša produktivnost i smanji planirano vreme zastoja, što može imati značajan uticaj na ukupnu efikasnost vaše opreme (OEE). Povećanje vašeg OEE će značiti veću produktivnost i manje otpada čime ćete direktno uticati na održivi razvoj.

U ovom blogu istražujemo različite načine na koje vaše preduzeće može da optimizuje performanse kako bi povećalo produktivnost, zaštitilo se od neplaniranih zastoja i smanjilo planirano vreme zastoja.

Šta se podrazumeva pod zastojom?

Zastoj u proizvodnji se odnosi na bilo koji vremenski period kada mašine ne rade, što može dovesti do kašnjenja u proizvodnji i gubitka prihoda.

Zastoji u proizvodnji mogu se podeliti u dve kategorije: planirani i neplanirani. Održavanje ili zamena proizvoda, na primer, deo su planiranog proizvodnog ciklusa, dok kvarovi na opremi ili neočekivano nestajanje materijala mogu dovesti do iznenadnih, neplaniranih pauza.

82% kompanija je iskusilo najmanje jedan neplanirani zastoj u protekle tri godine, a većina je pretrpela dva ili više. Proizvođači treba da budu spremni za nepredviđene situacije i da obezbede da njihovi lanci snabdevanja budu dovoljno efikasni za prevazilaženje svakih neplaniranih prekida.

Neplanirani troškovi popravki su obično 50% veći od planiranih troškova održavanja konkretno zbog popravki koje se obavljaju samo nakon što se oprema pokvari. Da bi se povećalo vreme neprekidnog rada i nastavila proizvodnja, najbolje su preventivne metode, jer zastoji mogu biti štetni za OEE.

U ovom blogu ćemo istražiti važnost CIJ i PALM tehnologija, jer su obe ključne za efikasne proizvodne linije. Naročito kod velikih brzina gde se koristi CIJ, uticaj zastoja može biti veći od drugih tehnologija koje se koriste u linijama bez zahteva za povećanjem brzine. PALM je tehnologija se koristi na kraju linije i stoga kratko kašnjenje može izazvati ozbiljnu blokadu cele proizvodne linije.

Tipični faktori zastoja i rizika u radu CIJ-a 

Kontinualni inkjet (CIJ) štampači su optimizovani kako bi vam omogućili da održite efikasnost proizvodnje. Ipak, bez odgovarajućeg održavanja, štampači mogu da počnu da stvaraju probleme: može doći do štampanja kodova koji su pogrešno poravnati, teško čitljivi ili potpuno nečitki. To dovodi do češće potrebe za povlačenjem proizvoda, preradu, neplaniranu upotrebu dodatnih resursa, pa čak i pravne postupke – sve to ima za posledicu povećanje ukupnih troškova.

Da biste izbegli rizik od zastoja, preporučujemo vam da redovno proveravate:

 • Sve spojnice u kućištu
 • Rad elektromagnetnih ventila
 • Da li je crevo glave bezbedno postavljeno
 • Da nema curenja mastila iz glave za štampanje
 • Vizuelno proverite sve električne vodove
 • Snabdevanje strujom i vazduhom
 • Brzinu pumpe
 • Pregledate i očistite PCB

Provera kvaliteta štampe

Informacije o mastilu

Funkcionalnost

Pregled

 • Poravnanje mlaza
 • Prozor modulacije
 • Prozor pritiska
 • Optimizovani otisak
 • Pozicija i veličina otiska
 •  Temperatura mastila
 • Radna temperatura
 • Viskoznost mastila
 •  Ventilatora za hlađenje
 • Pumpe za nadpritisak
 • Spoljašnjih alarma i signalnog toranja
 • Indikatori (mastilo/vazduh)
 • Peltier uređaj (ako postoji)
 • Log-a za neobične događaje
 • Sigurnosnih procedura

Tipični faktori zastoja i rizika u radu PALM-a 

Promene ribona i glava štampača znače zastoje. Obično su to zakazani zastoji koji se koriste za preventivno održavanje. Pored toga, zastoji u radu print&apply sistema uključuju kvarove na štampaču kao što su zaglavljene etikete, nedostatak etiketa ili ribona, nepravilno postavljanje etiketa koje može dovesti do prerade i kašnjenja u proizvodnji, probleme sa kvalitetom bar kodova koji mogu dovesti do grešaka u skeniranju i problema sa proizvodom sledljivost i ljudska greška. Greške koje su operateri napravili tokom procesa štampanja i primene, kao što je izbor pogrešne etikete ili unošenje netačnih podataka, mogu dovesti do zastoja i rasipanja materijala.

Evo nekoliko preventivnih mera da bi se smanjilo vreme zastoja:

 • U aplikacijama sa neprekidnim radom trebalo bi da se koriste dva sistema kako bi jedan mogao da radi, dok se na drugom rešava zastoj.
 • Operaterima treba onemogućiti sistemske promene korisničkog interfejsa ili hardvera kako bi se sprečile promene već podešenog sistema.
 • Za linije velikih kapaciteta, Tamp-blow ili wipe-on su primarne solucije.
 • Za aplikacije koje ne mogu da priušte korišćenje dva sistema, Domino Print&Apply sistemi omogućavaju ponovno punjenje potrošnog materijala bez potrebe da se proizvod potpuno povuče sa linije.
 •  Domino veruje da je za operatera sigurnije da dopuni/zameni potrošni materijal na sistemu koji je odmaknut od linije, ali to nije neophodno kao što bi bilo sa nekim konkurentskim modelima. 

Udruživanjem snaga, rešenje za osiguranje neprekidnog rada 

Jedno od mogućih rešenja da se izbegnu gubici je korišćenje dva sistema kodiranja i obeležavanja zajedno u sistemu blizanaca. Ovaj pristup osigurava da ako jedan sistem doživi kvar ili zahteva održavanje, drugi sistem može preuzeti rad bez ikakvih prekida u proizvodnoj liniji. Korišćenjem dvostrukog sistema kodiranja i obeležavanja, proizvođači mogu da minimiziraju rizik od zastoja i obezbede da njihova proizvodna linija radi sa maksimalnom efikasnošću.

Pored smanjenja vremena zastoja, korišćenje dvostrukog sistema kodiranja i označavanja može poboljšati kontrolu kvaliteta. Ovaj pristup može biti posebno koristan u industrijama gde je sledljivost kritična, kao što su industrija hrane i pića ili farmaceutska industrija. Sve u svemu, implementacija dvostrukog sistema kodiranja i označavanja je praktično i efikasno rešenje za izbegavanje zastoja i poboljšanje kontrole kvaliteta u proizvodnji.

Ax-Serija Autoswap

Domino AutoSwap rešenje funkcioniše tako što ima dva Domino štampača na proizvodnoj liniji koja se nadgledaju preko ,,Solution Box-a”. Ova kutija zna status i  štampača i kontroliše koji proizvod je kodiran kojim štampačem.

Ovo podešavanje omogućava sistemu da kodira svaki proizvod koristeći oba štampača, kodirajući naizmenično, ili samo sa jednim od dva štampača koji kodira sve proizvode ako drugi ima grešku.

Ako dođe do greške na bilo kom od štampača tokom proizvodnje, onda će se sve štampanje automatski prebaciti na ispravan štampač. Ovo uklanja zastoje u proizvodnji i omogućava da se svaki proizvod kodira korišćenjem jednog od dva navedena principa.

 AutoSwap držači i Solution Box mogu se lako postaviti na proizvodnu liniju. Rešenje se može naknadno ugraditi u bilo koju postojeću instalaciju Ax-Serije

Dvostruki sistem etiketiranja

U nastojanju da smanji rizik od zastoja povezan sa PALM-om, Elmed je sa partnerima radio na razvoju print&apply dvostrukog sistema. Rezultat je TLS, sistem koji kombinuje dva štampača i kontroler u jednom paketu pogodne veličine za svako okruženje. Ovo vam omogućava da lako prelazite s jednog na drugi po potrebi, bez obustavljanja proizvodnih linija. Sa dvostrukom stanicom za etiketiranje (TLS), planirano vreme zastoja zbog održavanja i promena traka i glava štampača može se drastično smanjiti. Zahvaljujući funkciji automatske zamene, neplanirani prekidi će takođe biti pod kontrolom.

Da zaključimo TLS može dramatično povećati OEE do 5%. Sistem pokreću dva Domino M230i štampača, poznata po brzom, fleksibilnom štampanju i nanošenju etiketa. Domino je posebnu pažnju posvetio ukupnom otisku sistema, minimizirajući ga i obezbeđujući laku integraciju čak i u uskim prostorima, uz minimalan uticaj na postojeće proizvodne linije. Ukratko, TLS je dizajniran da osigura da proizvodna linija nastavi da se kotrlja, uz brzo i pouzdano označavanje.

Za više informacija kontaktirajte nas i zakažite svoje konsultacije. 

Da li vam je potrebna cena ili konsultacija?

Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo. Nastavljajući posetu ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Politika privatnosti