Решенија за дигитално печатење

Решенија за дигитално печатење

Опремата која што ја нудиме обезбедува иновативни решенија за дигитално печатење на варијабилни податоци, вклучувајќи и печатење на етикети во боја, со делумна или потполна персонализација.

Развој на наменски решенија

Развој на наменски решенија

Развојниот тим на ЕЛМЕД кој е со повеќегодишно искуство е посветен во дизајнирање на софистицирани софтверски и хардверски решенија од областа на индустриско производство и магацинско работење.

Следење и сигурност

Следење и сигурност

Максимално сме посветени во креирањето на ускладени решенија за обележување и идентификација на производи во различни производствени сектори, се со цел за постигнат највисоките стандарди во следењето и сигурноста на производите.

Slider
Обележување на секој вид површина

Обележување на секој вид површина

Опремата од нашата понуда е дизајнирана за печатење на најквалитетни алфанумерички и графички кодови, вклучувајќи ги и бар кодовите, 2Д дата матрикс и QR кодови врз различни видови на површини.

Вести

Домино ви го претставува новото решение за дигитално печатење

Домино ви го претставува новото решение за дигитално печатење

Hовото решение за дигитално печатење на целата површина на Б2 формат.

Подетално

Понуда на нов бренд – “GERNEP”

Понуда на нов бренд – “GERNEP”

ЕЛМЕД ја прошири својата понуда како застапник за германската компанија GERNEP која што е светски лидер во производс...

Подетално

Новини во обележување на јајца за консумирање

Новини во обележување на јајца за консумирање

DOMINO системите за кодирање и маркирање можат во потполност да се интегрираат со MOBA и SANOVO сортирките кој што се корис...

Подетално

Домино го престави новото мастило за обележување на шишиња

Домино го престави новото мастило за обележување на шишиња

DOMINO уште еднаш ја потврди својата лидерска позиција во областа на индустриско обележување на производи со воведув...

Подетално

Наши партнери

Domino Loma Systems Sisma FT System Telesis Toshiba Wiedenbach Lake Image Systems Trojanlabel Armor Anser Reiner Zebra Valco Melton Comarme Rotech